Indien

Texter om Indien

Den revolutionära rörelsen i Indien, av M N Roy. Artikel ur tidskriften "Den Kommunistiska Internationalen" (nr 1 1920).

Öppet brev till Indiens arbetare, av L Trotskij. Från 1939. Tidigare delvis översatt i "Den permanenta revolutionens epok". Här kompletterat.

Bangladesh Ceylon – Gnistor som kan sätta Indien i brand.. Skrift om upproren i Östpakistan (Bangladesh) och Ceylon (Sri Lanka) 1971. Kompletterad med ytterligare texter.

Bondeuppror och kommunistpartier i Indien, av Lasse och Lisa Berg. Bl a om Naxalbari-upproret 1967.

Indisk kommunism sedan 1967, av Djurfeldt, Lindberg. Artikel från 1971 om den kommunistiska rörelsen i Indien efter Naxalbari-upproret 1967.

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.

Den indiska kommunismens tragedi.  Intervju från 1974 med K Damodaran, en av den indiska kommunismens grundare och förgrundsfigurer.

Uttalande om terrorattacken i Pulwama. "Stoppa den onda cirkeln!". Nej till krig! Gemensamt uttalande efter terrorangreppet i Kashmir den 14 februari 2019 från socialistiska grupper i Kashmir, Indien och Pakistan. Tidigare publicerad i Internationalen.

Krig mellan Indien och Pakistan undveks på grund av att fallskärm hamnade fel, av Farooq Sulehria. Efter en attack av en självmordsbombare i Kashmir i februari (2019) ökade spänningarna mellan Indien och Pakistan. Efter ett indiskt flygangrepp var det nära till ett storskaligt krig. Denna artikel analyserar varför kriget inte bröt ut. Tidigare publicerad i Internationalen.

“Det här är en revolution, Sir”, av Thomas Crowley. I slutet av november [2020] inleddes en generalstrejk i Indien. Samtidigt demonstrerar bönder mot den nyliberala jordbrukspolitiken. Artikeln har publicerats i Internationalen.

Ryssland, Kina, USA, Indien och det nya kalla kriget. Ryssland är inte så isolerat som det kan framstå i "väst". Åtskilliga stora länder (däribland Kina, Indien och Pakistan) har vägrat ta klar ställning mot kriget. De har en egen agenda.

CPI(ML) Liberation: Resolutionsförslag om det internationella läget. Utdrag ur ny resolution (2023) där partiet redogör för sin syn på Ukraina-kriget.

Brics till attack mot dollarns diktatur, av Martine Orange. Brics-länderna har nyligen (2023) haft ett viktigt toppmöte i Sydafrika. Vad kom de egentligen fram till?