Indonesien

Texter om utvecklingen i Indonesien

Hur väst stödde massakern på 1 miljon människor. I Indonesien utförde militären, understödd av islamiska högerorganisationer, 1965 en massaker på kommunister, fackligt organiserade och etniska kineser - ett av 1900-talets värsta massmord.

Vad händer i Indonesien?, av Gunnar Bylin. Om det omfattande massmord på kommunister som ägde rum 1965 i Indonesien.

Svensk dagspress om massakern i Indonesien 1965, av Sverker Tirén. Synar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, med intervjuer av journalister från båda tidningarna.

Omvälvningen i Indonesien, av Einar von Bredow. En grundlig redogörelse för händelserna i Indonesien 1965 då uppåt 1 miljon vänsteranhängare massakrerades.