Nepal

Texter om utvecklingen i Nepal

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.

Storm över Himalaya, av John Mage. Efter flera år av framgångsrik väpnad kamp övergick maoisterna i Nepal 2006 till fredlig politisk kamp som ledde till att de kom med i regeringen. Artikeln från 2007.

Himalayas nya republik, av Achin Vanaik. Artikel från 2008 som går igenom utvecklingen i Nepal fram till och med slutet av 2007, efter att kungadömet störtats och en interimsregering med deltagande från de nepalesiska maoisterna bildats.

Proletären om Nepal (artikelsamling). Artiklar från 2007-2012 om utvecklingen i Nepal och i synnerhet av den maoistiska rörelsen där.

En delas i två – Nepals maoister i kris, av Alex de Jong. Om den maoistiska rörelsen i Nepal och splittringen av det ledande maoistiska partiet i juni 2012.

Arbetarmakt om Nepal. Om utvecklingen i Nepal, där en maoistisk rörelse spelat viktig roll under det senaste årtiondet.

Lever marxismen i Nepal?, av Khagendra Prasai. Artikel ur Links om den sedan flera decennier starka kommunistiska rörelsen i Nepal, som ändå inte har lyckats genomdriva några särskilt radikala åtgärder.