Kina före 1949

Texter om utvecklingen i Kina före revolutionen -49

Om kinesiska revolutionen 1925-27, av Kenth-Åke Andersson (ur Lögnens renässans).

Trotskij om Kina. En samling av Leo Trotskijs skrifter om Kina (artiklar, tal).

Jag bryter med de kinesiska stalinisterna, av Harold Isaacs. 1934 bröt Isaacs med det kinesiska kommunistpartiet pga djupgående meningsskiljaktigheter om den förda politiken.

Den kinesiska revolutionens tragedi, av Harold Isaacs. Denna klassiska bok (från 1938) handlar om den kinesiska revolutionen under åren 1926-27, de bakslag som den råkade ut för och vad de berodde på.

Den kinesiska revolutionens tragedi Utdrag (kapitel 3) ur 3:e (reviderade) upplagan av Harold Isaacs "klassiska" historik över den kinesiska revolutionen under 1920-talet.

Förord till nyutgåvan av Den kinesiska revolutionens tragedi, av Arnold R Isaacs. 2010 kom Isaacs klassiker från 1938 ut i nyutgåva. Detta är sonens nya förord till boken.

Den kinesiska revolutionens tragedi av Harold Isaacs, av Peter Taaffe. Recension av nyutgåvan av denna klassiker.

Ett annat Kina växer fram, av Chris Nineham. Om nyutgåvan av Harold Isaacs klassiska bok "Den kinesiska revolutionens tragedi" som handlar om det stora arbetarupproret under 1920-talets andra hälft.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1, av Fernando Claudin. Utvecklingen i Kina behandlas i kapitel 4.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin. Utvecklingen i Kina behandlas i kapitel 4.

Stalins misslyckande i Kina 1924-1927, av Conrad Brandt. Brandt är känd historiker med Kina som specialitet. Texten är ett utdrag ur boken "Stalin's Failure in China 1924-1927" som kommit ut i flera upplagor.

Kominterndokument: Uppror i Kina. Utdrag ur A. Neubergs "Det väpnade upproret" om upproren 1926-27 i Kanton och Shanghai.

EKKIS 8:e plenum — Underkommittén om Kina, maj 1927, av Albert Treint. Om ett viktigt Komintern-möte om politiken i Kina.

Tal vid EKKI:s åttonde plenarmöte, maj 1927, av Vojislav Vujović. Kritik av Stalin/Bucharins politik under upproren i Kina 1926-1927. 

Brevet från Shanghai, av Nassonov m fl.

Teser om den kinesiska revolutionen. Artikel från 1927 där Grigorij Zinovjev för fram sin analys av den kinesiska revolutionen.

Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem, av Max Shachtman. Introduktionen skrevs 1931 till första utgåvan av "Problems of the Chinese Revolution" som kom ut 1932 och som främst innehöll Trotskij-texter, men även en del andra.

Förord till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem (1967). Shachtmans förord till 1967 års upplaga.

Kinas tragedi (1938), av M Shachtman. Om Harold Isaacs viktiga bok The Tragedy of the Chinese Revolution (som även finns i svensk översättning).

Den andra kommunismen (utdrag), av K S Karol. Denna bok skrev Karol efter ett längre Kina-besök 1965, där han på plats studerade det "nya Kina" och dess historia. Utdragen rör främst den tidiga kommunistiska rörelsen 1925-28.

Den kinesiska vänsteroppositionens födelse, av Damien Durand. De stora bakslagen för den revolutionära rörelsen i Kina under åren 1926-29 ledde till uppkomsten av oppositionella strömningar, inspirerade av Vänsteroppositionens kritik mot den förda politiken.

Appell till alla kamrater i det kinesiska kommunistpartiet, av Chen Duxiu. Chen Duxiu var en av det kinesiska kommunistpartiets grundare. Han uteslöts 1929 av stalinisterna i KKP:s ledning. Detta brev är hans svar på anklagelserna mot honom.

Chen Duxiu och Fjärde internationalen, av Pierre Broué.

Röd stjärna över Kina, av Edgar Snow. Detta är Snows klassiska arbete, som i hög grad baseras på intervjuer med Mao och andra kommunistledare under 1936-37. 1:a upplagan av boken gavs ut 1937.

Striden om Asien, av Edgar Snow. Handlar huvudsakligen om Kina (från 1942).

Kinesiska revolutionen 1949, artikel ur Offensiv.

Vändpunkt i Kina, av Wilfred Burchett. Ett tidsdokument inifrån Kina, författat kort efter den kommunistiska sidans seger i inbördeskriget (1949).

Erövrarna, av André Malraux. Klassisk historisk roman om den revolutionära jäsningen och kampen i den kinesiska staden Kanton 1925-26.

Människans lott, av André Malraux. Klassisk historisk roman om den kinesiska revolutionens öde 1927 i Shanghai.

”Guardian” och Kina, av Dick Roberts. Om den kinesiska revolutionen fram till segern 1949. Artikeln polemiserar mot en artikelserie i den amerikanska maoistiska tidningen Guardian.

Misslyckad medling i Kina, av Harold R Isaacs och George C Marshall. Om de misslyckade medlingsförsöken att omedelbart efter 2:a världskriget komma fram till en fredlig uppgörelse mellan kommunisterna och nationalisterna i Kina.