Sri Lanka/Ceylon

Texter om utvecklingen på Sri Lanka/Ceylon

Bangladesh Ceylon – Gnistor som kan sätta Indien i brand.. Skrift om upproren i Östpakistan (Bangladesh) och Ceylon (Sri Lanka) 1971. Kompletterad med ytterligare texter.

Ceylon: Regeringen slår ned revolutionär opposition, av Anders Thunberg. Om upproret på Ceylon (Sri Lanka)1971. Ur tidskriften Kommentar.

Folkfrontismen på Ceylon: Från vacklan till kapitulation, av E M Germain (Mandel). Den trotskistiska rörelsen på Ceylon (Sri Lanka) var mycket framgångsrik fram till början av 1960-talet, då partiledningens majoritet valde en reformistisk inriktning.