Från Socialistiskt Alternativ

Socialistiskt Alternativ och valet

Socialistiskt Alternativ vill verka för en omgruppering av arbetarrörelsen i socialistisk riktning, för att stärka och vitalisera den. En borgerlig valseger skulle innebära ett demoraliserande bakslag för arbetarrörelsen. Därför uppmanar Socialistiskt Alternativs redaktion till röstning på arbetarklassens traditionella partier, socialdemokraterna och vänsterpartiet - utan att för den skull ge avkall på den kritik vi har av dessa partiers politik.

Man skulle kunna säga en hel del om socialdemokraternas och vänsterpartiets politiska tillkortakommanden utifrån ett konsekvent socialistiskt perspektiv, men det räcker med att konstatera att inget av partierna driver en valkampanj som aktivt verkar för arbetande människors demokratiska självorganisering i syfte att bryta kapitalets makt och skapa av ett arbetarstyrt samhälle där makten över banker och storföretag ligger i de arbetandes händer. Ett samhälle som skulle använda den demokratiska kontrollen av samhällets samlade resurser till att målmedvetet skapa jobb, minska arbetstiden, utjämna löneklyftor mellan män och kvinnor, och skapa ett pensionssystem som garanterar en dräglig levnadsstandard för arbetande människor även efter att de har gått i pension – för att nu bara ta några av de frågor som varit uppe till debatt i årets valrörelse.

Skillnaden mellan detta perspektiv och dagens arbetarpartier är så stort att många av de båda partiernas medlemmar säkert skakade oförstående på huvudet när de läste föregående stycke trots att dessa idéer en gång spelade en framträdande roll i båda partierna. Det säger allt om gapet dagens svenska arbetarrörelse och den kämpande socialistiska arbetarrörelse som vi anser behövs.

Stärka arbetarrörelsen

Vi har aldrig gjort någon hemlighet att vi vill vinna arbetarrörelsen för att skapa en sådan rörelse och att det är utifrån detta perspektiv vi verkar inom dagens arbetarrörelse. Vi vill helt enkelt verka för en omgruppering av arbetarrörelsen i socialistisk riktning i syfte att revitalisera och stärka den - och som medlemmar i arbetarrörelsens partier är det självklart för oss att använda de demokratiska möjligheter vi har som medlemmar, att argumentera för detta på precis samma sätt som andra medlemmar argumenterar för sina idéer och perspektiv och försöker vinna majoritet för dessa.

Det är utifrån denna utgångspunkt vi uppmanar till röstning på socialdemokraterna och vänsterpartiet i årets val. En röst på något annat än socialdemokratin och vänsterpartiet i riksdags- och landstingsval är i dagens situation inte något annat än en bortkastad röst; en röst som gynnar högeralliansen.

På kommunal nivå menar vi att situationen är något annorlunda än på riksdags- och landstingsnivå. I den mån det existerar lokala arbetaropinioner som uttrycker en vilja att kämpa för arbetande människors behov, anser vi det fullt rimligt att ställa sig positiva till dessa kandidater/listor oavsett om de är knutna till arbetarrörelsens huvudpartier eller till dess mindre partier eller är partipolitiskt obundna - i synnerhet om arbetarrörelsens traditionella företrädare inte tagit till sig dessa opinioner.

Under förutsättning att de har tillräckligt stort stöd att vinna eller behålla representation i kommunfullmäktige kan inte en röst på sådana kandidater/listor gynna borgarna genom att vara en bortkastad röst. Tvärtom! Det måste vara en självklarhet för alla som tar arbetarrörelsens sak på allvar att varje steg av verklig, levande, rörelse inom arbetarrörelsens led är och måste alltid vara viktigare än den formella organisationstillhörigheten. Det kan bara bidra till att vitalisera arbetarrörelsen!

Krävs en kraftfull mobilisering

Idag verkar socialdemokraterna och vänsterpartiet dock knappt förmögna att avvärja de samlade borgerliga partiernas målmedvetna ansträngningar att vinna valet för att inleda en krypande förskjutning av styrkeförhållandena i riktning mot ännu mera marknad på den offentliga sektorns bekostnad, ännu mer ökade inkomstklyftor, ännu mer försvagade fack och försvagat socialt skyddsnät. Eller rättare sagt sätta sin egen speciella prägel på det ”systemskifte” i nyliberal riktning som pågått sedan mer än kvartsekel under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.

Än är inte valet avgjort. Genom en kraftfull mobilisering baserad på en tydlig politisk klassprofilering har vi möjlighet att definitivt tippa över vågskålen åt rätt håll och förhindra en Reinfeldt-regering. En regering där de ansiktslyfta moderaterna – bättre kan man inte karaktärisera de ”nya” moderaterna eftersom det är samma gamla politik det handlar, det är bara förpackningen som är ny - kommer att tävla med folkpartiet, kristdemokraterna och centern om det bästa sättet att försvaga arbetarrörelsen och låta arbetande människor bära bördorna i deras samhälle.

Socialistiskt Alternativ