Artikel ur Internationalen (Socialistiska partiet)

Sd tog väljare från alla

Det är framför allt män, unga, arbetslösa, LO-medlemmar och småföretagare som har röstat på Sverigedemokraterna i årets val, enligt valforskaren Sören Holmberg.

Sverigedemokraterna fick ett politiskt genombrott i årets val. Totalt 2,93 procent av rösterna vilket innebär att 162 463 personer lagt sin röst på partiet. Sverigedemokraterna var mellan 50 000 och 55 000 röster från att nå fyraprocentsspärren.
Det slutgiltiga valresultatet kan hamna på minst 230 mandat till partiet fördelade på över 100 kommuner enligt Svenska Dagbladet.
Sverigedemokraterna fick över 2,5 procent i riksdagsvalet, vilket är gränsen för statligt partistöd. Det innebär att det ekonomiska stödet kommer att öka enormt. Preliminära beräkningar pekar på summor på minst 50 miljoner kronor i statligt och kommunalt partistöd.

Från klass till identitet

Men vilka är det då som röstat på Sverigedemokraterna?
– Det är män, unga, arbetslösa, LO-medlemmar och småföretagare, säger Sören Holmberg, valforskare vid Göteborgs Universitet, till Internationalen.
En mer utförlig analys gör idéhistorikern Ulla Ekström von Essen vid Södertörns högskola i söndagens DN debatt där hon bland annat skriver.
”Förklaringarna till att Sverigedemokraterna vinner mark är flerfaldiga. Arbetslöshet, utanförskap och hopplöshet, ett minskat klassröstande, att socialdemokraterna inte längre levererar en ständigt ökad trygghet och levnadsstandard, att hela politiken drar sig mot mitten – vilket leder till att nya nischer öppnas för partier med ett extremare budskap och enkla lösningar”. Hon menar att det talas mindre om konflikten mellan arbete och kapital och att klasskonflikterna därför mer har börjat handla om ”identitet, kultur och gemenskaper”, vilket återupplivat ”mellankrigstidens chauvinistiska idéer om folk, ras och nation”.
Sören Holmberg ger sin inte in på lika långa förklaringar.
– De som röstar på Sverigedemokraterna har litet förtroende för de nuvarande politiska partierna. När det gäller deras röstbild tar de i stort sett lika många röster från samtliga riksdagspartier.

 

Var vill du placera dem ideologiskt?

– Centrum-höger. Deras väljare kommer visserligen företrädesvis från arbetarklassen men gruppen i sin helhet liknar väldigt mycket de som röstade på Ny Demokrati i valet 1991. Man kan också säga att en de flesta av Sverigedemokraternas väljare är EU-motståndare och att de föredrar en borgerlig regering.
– Givetvis ligger flyktingfrågan och det som kallas för lag och ordning i centrum för de som röstat på Sverigedemokraterna.

Varför har de så stora framgångar i Skåne?

– Närheten till Danmark och att de mångt och mycket liknar och försöker kopiera Danskt Folkeparti. Sedan finns det uttalat flyktingmotstånd på många håll i Skåne. Men givetvis har framgångarna i Skåne sina historiska förklaringar från trettiotalet då liknande krafter hade ett förhållandevis starkt stöd i Skåne gentemot i övriga Sverige.

 

Förlorade i Trollhättan

I pressen analyseras nu Sverigedemokraternas starka stöd i Landskrona där de fick 22,3 procent av rösterna i kommunalvalet. Landskrona är en gammal arbetarstad där det tidigare viktiga Öresundsvarvet nu är nedlagt sedan många år tillbaka och där 3 000 arbetstillfällen försvunnit sedan 1990-talet. Arbetslösheten ligger på nära 17 procent och vart sjätte barn växer upp i en fattig familj.
Men i Trollhättan, en industristad med liknande sociala problem, har Sverigedemokraterna tappat de två mandat partiet tidigare hade. Hur det blivit så kan Sören Holmberg inte förklara
– Jag vet knappt var Trollhättan ligger. Det får du ringa till Trollhättan och ta reda på. Men generellt kan jag säga att framgångarna eller motgångarna för Sverigedemokraterna kan bero på lokala förhållanden. Exempelvis vet jag att Landskrona tidning under den senaste tiden skrivit mycket om brottsligheten i kommunen. Det kan vara sådana saker som gör att det blir fokus på Sverigedemokraternas paradfrågor, flyktingarna och behovet av lag och ordning och därmed ökar stödet för det parti som är mest profilerat i sådana frågor, säger Sören Holmberg.


Fakta Sverigedemokraternas valresultat:

* Sverigedemokraterna gick från 49 mandat i valet 2002 till omkring 200 mandat i detta val. Men siffran 200 mandat är fortfarande högst preliminär, och kan landa på 230 mandat fördelade på över 100 kommuner.
* Sd tar plats i 78 kommunala församlingar och i cirka 55 av dem handlar det 1 eller 2 mandat. Men i ett antal kommuner bland annat i Skåne, Trelleborg, Kävlinge och Svalöv, kommer partiet få en vågmästarroll. I kommunerna Karlskrona, Kävlinge och Helsingborg har Sd fått mellan 9 och 14 procent. I Landskrona 22,3 procent.
* Sverigedemokraterna tar dessutom sammanlagt 16 landstingsmandat i Skåne, Örebro och Blekinge.