Syrien

Texter om utvecklingen i Syrien

Intervjuer med syriska marxister. Från 2004 och 2005. 

Revolutionärerna: ”Allt skulle vara rött”, av Aron Lund. Syrien före det aktuella upproret. Texten handlar om försöket att bygga ett radikalt vänsterparti i Syrien och den hårda repression som regimen satte in mot detta. 

Syrien mellan förtryck och revolution, av Yusef Khalil och Lee Sustar. Om upproret i Syrien (artikel från 9 maj 2011).

Revolutionen i Syrien, av Ghayath Naisse. Artiklar från sept-okt 2011 om de senaste månadernas händelser i Syrien.

Syrien: militarisering, militär intervention och bristen på strategi, av Gilbert Achcar. Artikel från 18/11 2011 som diskuterar en eventuell militär intervention i Syrien, och hur vänstern bör förhålla sig till den.

Syrien – ingen återvändo, av Charles André-Udry. Artikel om den senaste utvecklingen i Syrien (februari 2012).

Syrien: en ringaktad revolution mot ett oförsonligt tyranni, av Charles-André Udry.  Om utvecklingen särskilt under maj 2012, med Houla-massakern mm.

”Bygga ett folkligt motståndsnät kring ett program för demokrati”. Intervju med Gilbert Achcar från augusti 2012.

"Syriens blodiga inbördeskrig".  Intervju med G Achcar från 15 april 2013 om upproret i Syrien.

Socialistiskt Forum, ABF och Syrien. Efter kritik från folkpartisten Fredrik Malm ströks plötslig en programpunkt om Syrien från årets (2012) SF-evenemang. Vad skedde egentligen och vilka är händelsens implikationer?

Jihadister i Syrien. Artikelsamling sammanställd av Martin F.

”Om det är kaos som leder till Bachars fall, kommer det att innebära kaos efteråt också”. Intervju med Manlaf Tlass (avhoppad syrisk general) i "Le Monde" 26 januari.

Syrien, ”en ekonomi som ligger på dropp”, intervju med Jihad Yazigi, från 28 januari 2013. Den intervjuade är av syrisk härkomst, fast verkar nu i Frankrike och Libanon.

Sekterismen och Assadregimen i Syrien. Artikel som behandlar hur regimen i Syrien, och även andra regimer i regionen, under många år har utnyttjat religiösa och etniska skillnader för att splittra folket och motståndet.

Syrien: Imperialistiskt hyckleri för att rättfärdiga ett angrepp, av Lee Sustar. Artikel om det aktuella amerikanska hotet om militär attack på Syrien (från 28/8 2013).

Om att intervenera i Syrien, av Tariq Ali. Blogginlägg på "London Review of Books" den 28 augusti 2013.

Hur den syriska revolutionen gick vilse, av Richard Seymour. Aktuell artikel (från 27/9 2013) om den kaotiska och prekära situationen i Syrien.

Det syriska upproret mot kontrarevolutionerna. Intervju med Gilbert Achcar från 7/10 2013. Delar av intervjun publicerad i Internationalen. Här är hela intervjun.

Hotet om USA-attacker kvarstår, av Christine Marie. Om den senaste utvecklingen i Syrien. Artikeln (från början av november) är skriven av en amerikansk revolutionär marxist.

Storbritanniens politik för Syrien har lidit skeppsbrott, och ingen har lagt märke till det, av Patrick Cockburn. Islamska frontens erövring av Fria syriska arméns högkvarter i Syrien har chockerat världen: Vad håller egentligen på att ske? Här ger en känd Mellanöstern-korrespondent sin syn på utvecklingen.

Islamiska frontens politik, av Aron Lund. Den svenske syrienkännaren om Islamiska fronten, den största rebellorganisationen i Syrien.

Om Fria Syriska Armén, av Aron Lund.

Synpunkter på FI:s Syrien-resolution. En kritik av den Syrien-resolution som Fjärde Internationalens Internationella Kommitté antog i slutet av februari 2014. Bakom kritiken står 9 SP:are.

Syrien: Varför har Assad framgångar?, av Mousa Ladqani. Artikel från slutet av juli 2014 som diskuterar bakgrunden till Assads framgångar på senare tid både politiskt (presidentvalet) och militärt.

Kobane, den kurdiska frågan och den syriska revolutionen, ett gemensamt öde, av Joseph Daher. Artikel från 13 oktober 2014 om striderna i Kobane av syrisk socialist, från "Syria Freedom Forever" och International Viewpoint.

Uraz Aydin: AKP, kurderna och belägringen av Kobane. Artikel från januari 2015 om den turkiska regimens politik gentemot Syrien och kurderna, speciellt efter ISIS angrepp mot Kobane.

Kriget i Syrien – den politiska geografin. En intervju med Fabrice Balanche. Balanche är en känd fransk Syrienexpert som tidigt varnade för att utvecklingen i Syrien skulle gå snett och orsakerna till det. Intervjun gjordes av Aron Lund i januari 2015.

Kriget med Isis: Syriens president spelar högt med svaga kort, av Patrtick Cockburn. Bashar al-Assad gav i början av februari flera intervjuer till utländska medier, bl a BBC. Vad hade han att komma med? Vilket intryck gav han? osv.

Varför segern i Kobane är viktig, av Aron Lund. Analys av konsekvenserna av Islamiska statens nederlag i kampen om den kurdiska staden vid gränsen till Turkiet.

"Vi måste få ett slut på detta smutsiga krig" - Intervju med Heitham Mannaa, av Aron Lund. Mannaa tillhör den s k Samordningsgruppen, som politiskt skiljer sig på flera punkter från den mer kända Nationella koalitionen, t ex beträffande väpnad kamp, utländsk intervention och samarbete med islamister.

Att åka eller inte åka? Den syriska oppositionen och mötena i Paris, Kairo och Moskva, av Aron Lund. Den politiska oppositionen är splittrad när det gäller synen på förhandlingar för att få slut på kriget.

Den syriska katastrofen, av Peter Widén. Analyserar konflikten i Syrien. Polemiserar både mot de inom vänstern som stött regimsidan och de som stött oppositionen utan att se att konflikten förvandlats till ett sekteristiskt krig.

Inbördeskriget i Syrien: Jabhat al-Nusras massaker på druser visar att de är lika otäcka som Isis, av P Cockburn. I Syrien har al-Qaida-anknutna al-Nusra, i allians med andra islamister, haft framgångar, särskilt i Idlib-provinsen. Samtidigt har det gjorts försök att förbättra organisationens framtoning.

Islamiska staten fyller ett år som ”kalifat”, av Aron Lund. Artikel från 29 juni 2015, ettårsdagen av IS' utropande av sitt "kalifat". Analyserar ett tal som en av IS' ledare höll inför denna tilldragelse.

Tidningen Internationalen och Syrien-frågan. Ett antal medlemmar i Socialistiska Partiet kritiserar den verklighetsbeskrivning och politiska linje som framförts i en tidningsledare om Syrien.

Debatt om Syrien fortsätter (påbörjades i Internationalen). Katastrofen i Syrien torde vara uppenbar för alla. Vad bör sättas i första rummet i denna situation? Sträva efter vapenvila eller få till stånd ett militärt avgörande?

”Ingen regimförändring möjlig i Syrien utan att staten faller samman”. Den framstående amerikanske Syrienexperten Joshua Landis om situationen i Syrien, november 2015.

De syriska kurderna i centrum för USA:s anti-jihadistiska strategi, av Aron Lund. Om YPG, Syriens Demokratiska Styrkor (SDF) m m.

Syriska Demokratiska Styrkornas ursprung: grunderna, av Aron Lund. Artikel om SDF som strider mot IS i de kurdiska norra delarna av Syrien.

Växthuseffekten och upproret i Syrien, av Martin Fahlgren. Bland de faktorer som ledde fram till upproret var en svår jordbrukskris, till följd av flera år av torka som ruinerade ett stort antal småbönder.

Assad får som han vill – fredssamtalen och därefter, av Joshua Landis och Steven Simon. Artikel från 19/1 2016 från den amerikanska borgerliga tankesmedjan "Council of Foreign Relations".

Rebellerna i nordvästra Syrien knäar under de ryska bombningarna, av Aron Lund. Artikel från januari 2016 om det förändrade läget för de syriska rebellerna efter de senaste månadernas rysk-iranska intervention.

Kriget i Syrien - Varför den långvariga konflikten står inför ett avgörande, av Patrick Cockburn. Artikel från 24/1 2016, som diskuterar läget inför de aviserade fredssamtalen i Genève som just påbörjats (31/1).

Från interimperialistisk rivalitet till interimperialistisk kollision, av Simon Assaf. Intervju om utvecklingen i Syrien under de senaste månaderna (2015-2016). Från den engelska tidskriften "Socialist Review".

Vägen till Genève: vilka, när och hur under fredssamtalen om Syrien, av Aron Lund. Om förspelet till fredsamtalen som inleddes i Genève i slutet av januari 2016.

Vapenvila i Syrien?, av Aron Lund. Artikel från 13 februari 2016 om hur sannolikt det är att vapenvilan i Syrien blir av, och varför samtalen om vapenvila kommit just nu.

Vapenvilan en prövning för banden mellan Syriens stora islamistgrupper, av Aron Lund. Det finns motsättningar om hur man ska förhålla sig till vapenvilan både inom och mellan olika salafistiska grupper, t ex Nusrafronten och Ahrar al-Sham.

Den algeriska kopplingen: Kommer Turkiet att ändra sin politik i Syrien?, av Aron Lund. Tecken tyder på att Erdogan & Co nu t o m är beredd att göra upp med Assad för att isolera kurderna. Detta skulle kunna bli ett hårt slag mot kurderna, men även mot den övriga Assad-oppositionen.

Syriens revolutionärer återvänder till gatorna, av Ashley Smith. Under vapenvilan har civila kunnat gå ut på gatorna för att demonstrera.

Syrien - Hoppfulla tecken, av Simon Assaf. Under vapenvilan börjar de "vanliga" människorna, de som inte är krigare, åter göra sina röster hörda.

Det kinkiga läget i Syrien, av Gilbert Achcar. Ett utdrag ur en ny (2016) bok om Mellanöstern. Tar bl a upp kurderna i norra Syrien (Rojava), som är en av få ljuspunkter i dagens Mellanöstern.

Den verkliga skandalen i USA:s Syrienpolitik: Stödet till religiös krigföring, av Gareth Porter. Porter är veteran bland amerikanska vänsterorienterade historiker/journalister. Under Vietnamkriget gjorde han sig känd som Indokinaexpert. Numera har han fokus på Mellanöstern.

Kritiska synpunkter på Gilbert Achcar och Syrienfrågan, av Peter Widén. Achcar är en känd marxistisk expert på Mellanöstern. Han är författare till 2 böcker och ett stort antal artiklar om den "arabiska våren".

Varför Syrien splittrat vänstern - Intervju med Mellanösternkännaren Stephen Zunes, av Daniel Falcone. Hur kan det komma sig att man inom vänstern är så oerhört oeniga om Syrien, Assad och USA:s roll?

Assad kan vinna kriget men kommer att ha ett Syrien i ruiner att styra över, av Aron Lund m fl. Om utvecklingen i Syrien.

Vänstern i Syrien: Från demokratisk nationell utmaning till förödelse, av Thaer A Deeb. Syrisk vänsterman kritiserar skarpt de politiska linjer som vänstern i och utanför Syrien fört och som lett till en katastrofal tragedi.

Sekularister, sekularism och det syriska upproret, av Joseph Daher. Artikel om frågan om sekularism och hur den har diskuterats under upproret i Syrien, och varför den är viktig, särskilt gentemot islamistiska fundamentalister.

USA spindeln i nätet ”Syrien och kemiska vapen”, av Willy van Damme. Alltsedan 2013 har det rapporterats om gasattacker i Syrien. Fullständig klarhet i vem som beordrat och utfört dessa råder det fortfarande delade meningar om.

En hotad revolution, av Edward Hunt. Artikel från Jacobin magazine om Trumpregimens inställning till samarbetet med de syriska kurderna i Syriska demokratiska styrkorna, och hur det kan påverka de sociala omvandlingar som påbörjats i regionen Rojava i Syrien.

”Mer stambaserat, mer sekteristiskt inriktat, mer kompiskapitalistiskt än någonsin". Injetrvju med Joseph Daher om det aktuella läget i Syrien (augusti 2019).

Syrien efter upproren – det statliga motståndets politiska ekonomi, av Chris Slee. Recension av en bok som försöker göra ett bokslut över det syriska upproret och besvara frågor som: Vilka gjorde uppror och varför? Varför misslyckades upproret?

Krigen i Syrien och Ukraina. Likheter, samband och påföljder. Den ryska interventionen i Syrien bidrog starkt till att Assad gick segrande ur inbördeskriget. Och Assad visar nu på flera sätt sin tacksamhet genom att vara en av Putins främsta uppbackare.


Vänsterpress om Syrien (februari 2012). En artikelsamling från svensk vänsterpress.

Vänsterpress om Syrien – augusti 2012. Artikelsamling från svensk vänsterpress.

Vänsterpress om Syrien – juni 2013. Artikelsamling från svensk vänstepress.

Vänsterpress om Syrien – september 2013. Artikelsamling från svensk vänsterpress. 

Vänsterpress om Syrien – november 2013. Artikelsamling från svensk vänsterpress. 

Vänsterpress om Syrien – januari 2014. Artikelsamling.

Vänsterpress om Islamiska staten – september 2014. Islamiska statens (IS) framgångar i Irak och Syrien har skakat om en hel värld.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – september 2014. Artiklar från 10/9-18/9. De flesta texterna handlar om olika aspekter på IS, en mer allmänt om Mellanöstern.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – sept/okt 2014. Artiklarna är från 23/9 - 3/10.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – oktober 2014. Artiklar fram till 11/10.

Vänsterpress om Islamiska staten och kampen om Kobane – oktober 2014. Striderna om staden Kobane har nu pågått i över en månad och det ser ut som om de kan fortsätta ett bra tag till.

Vänsterpress om Aleppos fall – december 2016. Rebellernas förlust av östra Aleppo var en stor seger för Assad-regimen. Vad innebär detta, vilka blir konsekvenserna ...? Här är de första kommentarerna från vänsterhåll.

Vänsterpress om amerikanska missilattacken på Syrien – april 2017. Artiklar ur svensk vänsterpress. Även referenser till internationell vänsterpress.

Vänsterpress om Syrien – februari 2018. Främst om Turkiets attack på kurderna i Afrin (norra Syrien).

Vänsterpress om Syrien – mars 2018. Om Turkiets attack på kurdiska områden i norra Syrien, striderna kring Ghouta (nära Damaskus) m m.

Vänsterpress om Syrien – slutet av mars 2018. Mest om den av Turkiet ledda attacken på kurderna i norra Syrien.

Vänsterpress om Syrien – mitten av april 2018. Handlar mest om den amerikanskledda bombattacken mot syriska mål efter anklagelser mot Assad-regimen för gasattack.

Syrien brinner – två bokrecensioner. Om Aron Lunds viktiga och aktuella bok om upproret i Syrien.

Dokument: Uttalande från Fjärde internationalens internationella sekretariat angående hotet om krig i Syrien och Iran. Från 1 mars 2012. 

Dokument:  Dohaprotokollet – Opposition drar upp riktlinjer för Syrien efter Assad. En tung del av den syriska oppositionen tillkännager vad man avser göra efter att Assad störtats.

Dokument: Grundande av Revolutionära vänsterns avdelning i Dera. Text från grundandet av en revolutionär vänstergrupp i staden Dera (stavas också Dara) i södra Syrien.

Dokument: "Solidaritet med den syriska revolutionen". Uttalande från april 2013 av intellektuella, aktivister, konstnärer från ett 30-tal länder til stöd för den syriska revolutionen.

Dokument: Förintelsen av ett folk i uppror. Uttalande av Revolutionära vänsterströmningen i Damaskus, angående angreppet med kemiska vapen mot Ghouta den 21 augusti 2013.

Dokument: Vi står bakom det syriska folkets revolution – nej till utländsk intervention! Uttalande från 5 vänsterorganisationer i Mellanöstern (Egypten,Syrien,Irak,Marocko,Libanon). Från 1 september 2013.

Dokument:  USA bort med tassarna från Syrien! Uttalande från den amerikanska organisationen Socialist Action, angående USA:s krigshot mot Syrien. Från 3 september 2013.

Dokument: Revolution, inbördeskrig och imperialistisk intervention. Uttalande (från 8 september 2013) från den venezuelanska revolutionära organisationen "Marea Socialista" om utvecklingen i Syrien och den internationella radikala vänsterns uppgifter.

Dokument: Den folkliga revolutionens fiender: diktaturen och de kontrarevolutionära reaktionära styrkorna. Uttalande från Revolutionära vänsterströmningen från 15 januari 2014. Även en intervju med en av organisationens medlemmar.

Dokument: Fjärde internationalen: Resolution om Syrien. Resolution som antogs av Fjärde internationalens internationella kommittés möte den 25 februari 2014.