Libanon

Texter om utvecklingen i Libanon

Libanon och krisen i Mellanöstern. Intervju med Gilbert Achcar, libanesisk-fransk socialist om läget i Libanon i början av 2007.

"Upproret i Libanon fortsätter". Intervju (från februari 2020) med Rima Majed om de protester som pågått i Libanon sedan hösten 2019. En något förkortad version har tidigare publicerats i Internationalen.

Om utvecklingen i Libanon efter explosionen i Beiruts hamn. Artiklar från utländsk vänsterpress om situationen i Libanon efter den fruktansvärda explosionen i Beiruts hamn.

"Putinregimens fall kan leda till Assads och den iranska regimens kollaps", av Alona Liavsheva och Joey Ayoub. En libanesisk palestinier och vänsteraktivist intervjuas om sin syn på kriget i Ukraina, situationen i Mellanöstern, solidaritet mellan förtryckta nationer och folk m m.

Kriget Israel – Libanon åter på film. Om filmen "Lebanon" - recension, intervju med regissör m m.

Underkategorier