Palestina

Texter om Palestina-frågan.

Hur araberna drevs ut ur Palestina, av Jon Rothschild. Ur FI 3/73.

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Palestinafrågan efter kriget i Persiska viken, av John Andersson. Om situationen efter det första Irak-kriget (1991).

Palestinsk vardag under Israels ockupation, upprop mot ockupationen (2000).

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Palestina och USA-imperialismen. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den andra.

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Imperialismen och Palestina. Anförande av Staffan Beckman vid det anti-imperialistiska seminariet ”Våldets världsmakt” i Göteborg 2002.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Israel har ockuperat Palestina i 40 år, av Lucas Cathrine. Artikel från sommaren 2009.

Palestina/Israel-konflikten: Vilken lösning?, ur Socialistiskt Alternativ. En mer övergripande och principiell diskussion om konflikten.

Israels propagandakrig – Skyll på stormuftin av Jerusalem, av Gilbert Achcar. Om Israel och Palestinafrågan.

Freak, av Staffan Beckman. Roman (från 2013) om kön (man/kvinna) och samhälle. Palestinafrågan går också som en röd tråd genom romanen.

Från Ukraina till Palestina: det skadliga förnekandet, av David Finkel. Artikel från International Viewpoint där författaren förklarar varför vänstern kan och måste stöda både ukrainarnas och palestiniernas kamp.

Vänsterpress om Israel-Palestina-konflikten – maj 2021. Efter 11 dagars krig slöts 20/5 en vapenvila, men de underliggande problemen är olösta och kommer nog så också förbli.

Israel – från ord till handling, av Lode Vanosst. Om 3 böcker som analyserar och diskuterar Israel-Palestina-problemet.

Israels ockupationspolitik - från normalisering till livshotande. Kortfattad recension av "Neve Gordon, Israel's Occupation", en bok om Israel-Palestina-konflikten.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten. 

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Underkategorier