Palestina

Texter om Palestina-frågan.

Hur araberna drevs ut ur Palestina, av Jon Rothschild. Ur FI 3/73.

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Palestinafrågan efter kriget i Persiska viken, av John Andersson. Om situationen efter det första Irak-kriget (1991).

Palestinsk vardag under Israels ockupation, upprop mot ockupationen (2000).

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Palestina och USA-imperialismen. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den andra.

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Imperialismen och Palestina. Anförande av Staffan Beckman vid det anti-imperialistiska seminariet ”Våldets världsmakt” i Göteborg 2002.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Israel har ockuperat Palestina i 40 år, av Lucas Cathrine. Artikel från sommaren 2009.

Palestina/Israel-konflikten: Vilken lösning?, ur Socialistiskt Alternativ. En mer övergripande och principiell diskussion om konflikten.

Israels propagandakrig – Skyll på stormuftin av Jerusalem, av Gilbert Achcar. Om Israel och Palestinafrågan.

Freak, av Staffan Beckman. Roman (från 2013) om kön (man/kvinna) och samhälle. Palestinafrågan går också som en röd tråd genom romanen.

Från Ukraina till Palestina: det skadliga förnekandet, av David Finkel. Artikel från International Viewpoint där författaren förklarar varför vänstern kan och måste stöda både ukrainarnas och palestiniernas kamp.

Vänsterpress om Israel-Palestina-konflikten – maj 2021. Efter 11 dagars krig slöts 20/5 en vapenvila, men de underliggande problemen är olösta och kommer nog så också förbli.

Våldet i Palestina och Israel är det tragiska resultatet av ett brutalt förtryck, av Seraj Assi. Artikel från Jacobin om bakgrunden till Hamas' angrepp på Israel i oktober 2023.

Första kommentarer om Hamas oktobermotoffensiv, av Gilbert Achcar. Artikel där Achcar gör en första preliminär analys av situationen efter Hamas' offensiv.

Skiljelinjen går mellan fundamentalister och fredsvänner, av Slavoj Zizek. Om Hamas-Israel-kriget i oktober 2023.

Revolt i Palestina, av Tariq Ali. Artikel ur Sidecar där Ali kommenterar händelserna i Mellanöstern.

Konflikten Israel/Palestina (artikelsamling). Artiklar ur utländsk press som ger bakgrund till och kommenterar utvecklingen av konflikten Israel/Palestina efter Hamas' angrepp oktober 2023.

Kriget mellan Hamas och Israel i mitten av oktober 2023 (artikelsamling). Inget tyder på att kriget ska ta slut inom kort. Istället förväntas en israelisk markoffensiv, som förmodligen kommer att bli en mycket blodig affär.

Röster om kriget mellan Hamas och Israel. Artikelsamling som belyser kriget från olika vinklingar.

”Kriget i Gaza förvanskar minnet av Förintelsen”, av Joseph Confraveux och Mathieu Dejean. Intervju med den marxistiske historikern Enzo Traverso.

Israel, USA och kriget i Gaza, av Fintan O'Toole. Två artiklar som diskuterar kriget i Gaza från lite mer ovanliga, men viktiga infallsvinklar.

”Det råder ingen respekt för krigslagarna i vare sig Mariupol eller Gaza”, av Joseph Confavreux. Intervju med Daria Saburova. Handlar bl a om likheterna och skillnaderna mellan krigen i Ukraina och Gaza.

Ukraina, Gaza och Israel (artikelsamling). Handlar främst om de dilemman som kriget i Gaza har inneburit för Ukraina, men även för EU och USA.

Palestina och Ukraina - Så för imperierna krig under tjugoförsta århundradet, av Simon Pirani. Såväl dessa krig som klimatförändringarna har sina rötter i kapitalismen som kräver ackumulation och ekonomisk expansion.

Våldet mot palestinierna är avsiktligt, av Slavoj Žižek. Om Gaza-kriget.

Solidaritet med Palestina och dubbla budskap, av Michael Pröbsting. Artikelförfattaren argumenterar för att regeringarna i Mellanöstern borde stödja palestinierna genom att bojkotta Israel.

För palestiniernas rätt till självbestämmande, för ett tillbakadragande av de imperialistiska trupperna från Mellanöstern.. Intervju med Gilbert Achcar om situationen på Gaza efter drygt 5 månaders krig, och hur vänstern ska kunna mobilisera mot folkmordet.

”Staten Palestina”: Mellan att lägga ner saken och fortsätta kampen, av Gilbert Achcar. Är en palestinsk stat en lösning på krisen i Mellanöstern? Achcar tvivlar.

Palestina, Ukraina och imperiernas kris + Ingen väg till fred i Ukraina med denna fantasivärld. Två viktiga artiklar av den brittiske marxistiske historikern och energiforskaren Simon Pirani.

Israel – från ord till handling, av Lode Vanosst. Om 3 böcker som analyserar och diskuterar Israel-Palestina-problemet.

Israels ockupationspolitik - från normalisering till livshotande. Kortfattad recension av "Neve Gordon, Israel's Occupation", en bok om Israel-Palestina-konflikten.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten. 

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Underkategorier