Israel

Texter om Israel.

Marxismen och judefrågan, av A Leon.

Israels 10:e födelsedag, av I Deutscher.

Om judefrågan, av K Marx.

Om den judiska frågan, av L Trotskij.

Ryska revolutionen och judefrågan, av I Deutscher.

"Den ojudiske juden" och "Vem är jude?", av I Deutscher. Två artiklar om den "judiska frågan" sett ur marxistisk synvinkel.

Israels andliga klimat, av Isaac Deutscher. Artikel från 1954, som bl a diskuterar kibbutzerna.

Vapenindustrin i Israel blomstrar, av Ludo De Brabander. Tidigare publicerad i Uitpers (Bryssel).

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Palestinsk vardag under Israels ockupation, upprop mot ockupationen (2000).

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Kibbutzrörelsens ideologi, av Staffan Beckman. Artikel från 1971.

Sionismen som ideologi och politisk rörelse, av Staffan Beckman. Artikel från 1980.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Berättelsen om två apartheidsystem, av Paul D'Amato. En jämförelse mellan gårdagens Sydafrika och dagens Israel.

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Israel har ockuperat Palestina i 40 år, av Lucas Cathrine. Artikel från sommaren 2009.

Israel en militärmakt - med stöd av USA och Europa, av Ludo De Brabander. Om den israeliska militarismen (artikel från 2007).

Marxister inför Förintelsen, av Norman Geras. Kritisk granskning av E Mandels analys av Shoah, den "Slutgiltiga lösningen" av judefrågan, nazisternas folkmord på judar under Andra världskriget.

Palestina/Israel-konflikten: Vilken lösning?, ur Socialistiskt Alternativ. En mer övergripande och principiell diskussion om konflikten.

Israels propagandakrig – Skyll på stormuftin av Jerusalem, av Gilbert Achcar. Om Israel och Palestinafrågan.

Om Palestinafrågan och Israel, av Moshé Machover. Två artiklar av denne revolutionäre socialist som var en av grundarna av den socialistiska organisationen Matzpen (i Israel).

Förfall till blodbad: Israels senaste angrepp på Gaza, av David Finkel. Artikel från den amerikanska socialistiska organisationen "Solidarity", 10 juli 2014.

Varför media är Israelvänliga, av Greg Shupak. Om medias (fr a amerikanska) beskrivning av konflikten Israel-Palestina. Publicerad i förkortat skick i Internationalen.

Vänsterpress om Israel vs Gaza – juli 2014. Artiklar från 26 juni till 18 juli om Israels pågående attack mot Gazaremsan och bakgrunden till detta.

Vänsterpress om Israel-Palestina-konflikten – maj 2021. Efter 11 dagars krig slöts 20/5 en vapenvila, men de underliggande problemen är olösta och kommer nog så också förbli.

Oenighet bland nybyggare: analys av Israels politiska dödläge, av Lev Grinberg. Artikel från Catalyst, hösten 2019. Den är alltså i år [2021] drygt 1 år gammal, men ändå aktuell med tanke på att ännu ett nyval är utlyst till mars 2021, det fjärde (!) valet på mindre än två år.

Israel: Apartheid i coronans tid, av Miko Peled. Om utvecklingen i Israel efter valet 2020 och den pågående coronakrisen. Tididgare publicerad i Internationalen.

Israel – från ord till handling, av Lode Vanosst. Om 3 böcker som analyserar och diskuterar Israel-Palestina-problemet.

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Kriget Israel – Libanon åter på film. Om filmen "Lebanon" - recension, intervju med regissör m m.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten.

Israels ockupationspolitik - från normalisering till livshotande. Kortfattad recension av "Neve Gordon, Israel's Occupation", en bok om Israel-Palestina-konflikten.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Underkategorier