Irak

Texter om utvecklingen i Irak.

Iraks uppror 1958, av Andrea Petitt. 1958 störtades Iraks dåvarande brittiskstödda kung av en militärkupp, som fick ett stort folkligt stöd. I efterdyningarna fick också arbetarrörelsen och i synnerhet kommunistpartiet ett stort uppsving.

Om Iraks Kommunistiska Parti, av Jan Guillou och Marina Stagh. Utdrag ur boken Irak – det nya Arabien (1977). Det irakiska kommunistpartiet hade stora framgångar under åren 1958-60.

Gasattacken i Halabaja, intervju med forskaren Joost Hiltermann. Om Iraks gasattack mot kurder i Halabja 1988.

Kriget om oljan i Mellanöstern, om Gulfkriget i Kuwait. Tidigare publicerad i Rood (Bryssel).

Gulfkriget 1991 - Det första Irakkriget, av Gilbert Achcar. Artiklar från 1990-1991.

Näringslivet i USA och oljan i Irak, om USAs oljeintressen i Mellersta Östern. Tidigare publicerad i Workers World (NewYork).

Turkmenerna i Irak - och staden Kirkuk. Om motsättningar mellan kurder och turkmener i norra Irak.

USA köper upp sunniterna i Irak. Om USA:s Irak-politik.

USA och kriget mot Irak - Om vapenindustrin och oljan. Artikelsamling från 2003.

Irak. Vad ligger bakom det religiösa kriget och USA:s intervention? Vad kan det leda till?, av L Everest. Artikelförfattaren tillhör en amerikansk vänsterorganisation med maoistiska rötter.

ISIS vs. Shiamiliserna. Irak på randen av ett obarmhärtigt religiöst krig, av Patrick Cockburn. Den kände Mellanöstern-specialisten (medarbetare i brittiska dagstidningen The Independent) analyserar situationen efter ISIS spektakulära framgångar sedan mitten av juni.

Om Mosul-offensiven, av Patrick Cockburn. Försöket att återta den irakiska staden från IS/Daesh har inletts. Detta företag är i sig besvärligt, men rivalitet och motsättningar mellan de många inblandade m m gör det extra problematiskt.

För ett revolutionärt, sekulärt, demokratiskt, suveränt och självständigt Irak. Uttalande från revolutionärt marxistiska och socialistiska grupper i den arabiska regionen.

De irakiska kommunisternas tragedi, av Anne Alexander. Det finns inte mycket skrivet om det irakiska KP:s historia ens på engelska. Här recenseras en av de få böcker som faktiskt finns och som dessutom är läsvärd. Som bilaga ges en lista på Irak-artiklar.

”Ett fritt fosterland och ett lyckligt folk”, av Anne Alexaner. Artikel från Jacobin om det irakiska kommunistpartiets historia och dess nuvarande politik. Ingår även i Jacobins nummer om Irakinvasionen nedan.

Sadr, sekterismen och ett folkligt alternativ, av Joseph Daher. Artikel från Jacobin magazine, 21 juni 2018, om resultatet vid valen i Irak på våren.

Jacobin om 20-årsminnet av Irakinvasionen. 2023 är det 20 år sedan USA inledde invasionen av Irak. Vi publicerar här några artiklar från Jacobin som handlar om detta.


Vänsterpress om Irak – juni 2014.

Vänsterpress om Irak – juli 2014.

Vänsterpress om Irak – augusti 2014. Utvecklingen i Irak, med Islamiska Statens brutala framfart,har chockerat världen. Vilka följder detta kommer att få är fortfarande oklart, men att de kommer att bli mycket stora är uppenbart.

Vänsterpress om Islamiska staten – september 2014. Islamiska statens (IS) framgångar i Irak och Syrien har skakat om en hel värld.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – september 2014. Artiklar från 10/9-18/9. De flesta texterna handlar om olika aspekter på IS, en mer allmänt om Mellanöstern.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – sept/okt 2014. Artiklarna är från 23/9 - 3/10.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – oktober 2014. Artiklar fram till 11/10.

Vänsterpress om irakiska Kurdistan – november 2017. När den kurdiske presidenten Barzani nyligen utropade en egen stat i norra Irak så slutade snabbt det med ett stort bakslag och Barzani själv fick avgå.

Underkategorier