Gaza

Texter om utvecklingen i Gaza

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Förfall till blodbad: Israels senaste angrepp på Gaza, av David Finkel. Artikel från den amerikanska socialistiska organisationen "Solidarity", 10 juli 2014.

Våldet i Palestina och Israel är det tragiska resultatet av ett brutalt förtryck, av Seraj Assi. Artikel från Jacobin om bakgrunden till Hamas' angrepp på Israel i oktober 2023.

Första kommentarer om Hamas oktobermotoffensiv, av Gilbert Achcar. Artikel där Achcar gör en första preliminär analys av situationen efter Hamas' offensiv.

Skiljelinjen går mellan fundamentalister och fredsvänner, av Slavoj Zizek. Om Hamas-Israel-kriget i oktober 2023.

Revolt i Palestina, av Tariq Ali. Artikel ur Sidecar där Ali kommenterar händelserna i Mellanöstern.

Konflikten Israel/Palestina (artikelsamling). Artiklar ur utländsk press som ger bakgrund till och kommenterar utvecklingen av konflikten Israel/Palestina efter Hamas' angrepp oktober 2023.

Kriget mellan Hamas och Israel i mitten av oktober 2023 (artikelsamling). Inget tyder på att kriget ska ta slut inom kort. Istället förväntas en israelisk markoffensiv, som förmodligen kommer att bli en mycket blodig affär.

Röster om kriget mellan Hamas och Israel. Artikelsamling som belyser kriget från olika vinklingar.

”Kriget i Gaza förvanskar minnet av Förintelsen”, av Joseph Confraveux och Mathieu Dejean. Intervju med den marxistiske historikern Enzo Traverso.

Israel, USA och kriget i Gaza, av Fintan O'Toole. Två artiklar som diskuterar kriget i Gaza från lite mer ovanliga, men viktiga infallsvinklar.

”Det råder ingen respekt för krigslagarna i vare sig Mariupol eller Gaza”, av Joseph Confavreux. Intervju med Daria Saburova. Handlar bl a om likheterna och skillnaderna mellan krigen i Ukraina och Gaza.

Ukraina, Gaza och Israel (artikelsamling). Handlar främst om de dilemman som kriget i Gaza har inneburit för Ukraina, men även för EU och USA.

Palestina och Ukraina - Så för imperierna krig under tjugoförsta århundradet, av Simon Pirani. Såväl dessa krig som klimatförändringarna har sina rötter i kapitalismen som kräver ackumulation och ekonomisk expansion.

Våldet mot palestinierna är avsiktligt, av Slavoj Žižek. Om Gaza-kriget.

Solidaritet med Palestina och dubbla budskap, av Michael Pröbsting. Artikelförfattaren argumenterar för att regeringarna i Mellanöstern borde stödja palestinierna genom att bojkotta Israel.

Folkmord, fördrivning och högerextremism, av Mai Greitz. Situationen i Gaza blir allt värre. I går (29/2) rapporterades om en massaker på palestinier som väntade på mat och FN varnar för massvält. Denna artikel ger en bakgrund till den aktuella situationen.

Stormakterna och krigen i Gaza och Ukraina, av Leonidas Areteakis. Om hur stormakter struntar i folkrätten och använder historiska myter för att motivera sina krig.

För palestiniernas rätt till självbestämmande, för ett tillbakadragande av de imperialistiska trupperna från Mellanöstern.. Intervju med Gilbert Achcar om situationen på Gaza efter drygt 5 månaders krig, och hur vänstern ska kunna mobilisera mot folkmordet.

Gaza: från paradis till spillror, av Jaclynn Ashly. Artikel ur Jacobin som ger en fyllig och personlig bakgrund till kriget mellan Israel och Hamas.

Gaza-kriget i israeliska media - artikelsamling. Hur framställs kriget i vanliga israeliska massmedia?


Vänsterpress om Israel vs Gaza – juli 2014. Artiklar från 26 juni till 18 juli om Israels pågående attack mot Gazaremsan och bakgrunden till detta.

Vänsterpress om Israel vs Gaza – slutet av juli 2014. Kriget fortsätter - artiklar från 23/7 - 1/8.

Vänsterpress om Gaza-kriget – augusti 2014. Artiklar från början av augusti. Förutom själva det pågående kriget behandlas solidaritetsarbete och även långsiktiga frågor om konfliktens lösning.