Leo Trotskij om Kina

Vi kommer att komplettera med fler texter efter hand.


Innehåll:

"Moskvas anda" och Kina (6 juni 1925)
Problem med vår politik vad gäller Kina och Japan (25 mars 1926)
Första brevet till Radek (30 augusti 1926)
Det kinesiska kommunistpartiet och Guomindang (27 september 1926)
Andra brevet till Radek (4 mars 1927)
En kort anteckning (22 mars 1927)
Brev till Alskij (29 mars 1927)
Till politbyrån i SUKP(b):s centralkommitté (31 mars 1927)
Klassförhållandena i den kinesiska revolutionen (april 1927)
Den kinesiska revolutionen och kamrat Stalins teser (7 och 17 maj 1927)
Den säkra vägen (12 maj 1927)
Första talet i den kinesiska frågan (23 maj 1927)
Andra talet i den kinesiska frågan (24 maj 1927)
De Åttiofyras deklaration (25 maj 1927)
Det är dags att förstå, dags att ompröva och dags att göra en förändring (27 maj 1927)
Hankou och Moskva (28 maj 1927)
Är det inte dags att förstå? (28 maj 1927)
Varför har vi inte krävt ett tillbakadragande från Guomindang förrän nu? (23 juni 1927)
Nya möjligheter för den kinesiska revolutionen, nya uppgifter och nya misstag (september 1927)
Tal till EKKI:s presidium (27 september 1927)
Om Kantonupproret (december 1927) [utdrag ur Ett nytt skede ]
Tre brev till Preobrazjenskij (mars-april 1928)
Balansräkning över och perspektiv för den kinesiska revolutionen (juni 1928) [Utdrag ur Tredje internationalen efter Lenin]
Den kinesiska frågan efter den sjätte kongressen (4 oktober 1928)
Demokratiska paroller i Kina (oktober 1928)
Den politiska situationen i Kina och den bolsjevik-leninistiska oppositionens uppgifter (juni 1929)
Den sino-sovjetiska konflikten och oppositionen (4 augusti 1929)
Vad händer i Kina? (9 november 1929)
Ett svar till kinesiska oppositionella (22 december 1929)
Parollen om en nationalförsamling i Kina (2 april 1930)
Två brev till Kina (22 aug. och 1 sept. 1930)
Stalin och den kinesiska revolutionen (26 augusti 1930)
Det behövs en historik över den Andra kinesiska revolutionen (september 1930)
Internationella Vänsteroppositionens manifest om Kina (september 1930)
En reträtt i full oordning (november 1930)
Brev till Max Shachtman (december 1930)
Till den kinesiska vänsteroppositionen (8 januari 1931)
Den strypta revolutionen (9 februari 1931)
Om den strypta revolutionen och dess strypare. Ett svar till André Malraux. (13 juni 1931)
Bondekriget i Kina och proletariatet (22 september 1932)
En strategi för handling, inte spekulationer (3 oktober 1932)
”Människans lott” är ett verkligt konstverk (9 november 1933)
Diskussioner med Harold R. Isaacs (augusti 1935)
Japan och Kina (30 juli 1937)
Om det kinesisk-japanska kriget (23 september 1937)
Revolution och krig i Kina (5 januari 1938) [Förord till 1:a upplagan av H.R. Isaacs bok Den kinesiska revolutionens tragedi ]
Den stora kinesiska läxan (maj 1940) [Utdrag ur Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen]
Kina och den ryska revolutionen (juli 1940)

Andra dokument med anknytning till Trotskij och Kina:

Max Shachtman: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem (1:a upplagan, 1932, av samling med Kina-texter)
Max Shachtman: Förord till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem (1967 års utgåva)

Nassonov m fl: Brevet från Shanghai (17 mars 1927)
Albert Treint: EKKIS 8:e plenum — Underkommittén om Kina, maj 1927. Ett viktigt Komintern-möte om Kina-politiken
Vojislav Vujović: Tal vid EKKI:s åttonde plenarmöte, maj 1927
Grigorij Zinovjev: Teser om den kinesiska revolutionen
Förenade vänsteroppositionens plattform (1927) innehåller ett avsnitt (kapitel 9) om Kina
Kominterndokument: Uppror i Kina Om upproren 1926-27 i Kanton och Shanghai
Chen Duxiu: Appell till alla kamrater i det kinesiska kommunistpartiet (10 december 1929). Viktigt dokument.

Historiska arbeten (ger det historiska perspektivet)

K-Å Andersson: Om kinesiska revolutionen 1925-27 ( ur "Lögnens renässans").
Conrad Brandt: Stalins misslyckande i Kina 1924-1927.
Fernando Claudin: Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1. Kapitel 4. Den politiska krisen, avsnittet "Den kinesiska revolutionen"
I Deutscher: Den avväpnade profeten, kapitel 5. Den avgörande drabbningen
Harold Isaacs: Jag bryter med de kinesiska stalinisterna Isaacs brytningsdokument med kinesiska kommunistpartiet
Harold Isaacs: Världskris: Det ryska inflytandet (utdrag ur 2:a upplagan av Den kinesiska revolutionens tragedi)
Harold Isaacs: Den kinesiska revolutionens tragedi (svensk översättning av 1:a upplagan - komplett)

Damien Durand: Den kinesiska vänsteroppositionens födelse
Gregor Benton: Revolutionärerna i Kinas städer Den kinesiska trotskismens historia.