Uppbygget av socialismen

Texter/analyser om uppbygget av socialismen

Plan mot marknad: Ekonomi och politik under övergången från kapitalism till kommunism. Diskuterar bygget av socialismen och olika teorier om detta i ljuset av utvecklingen i Sovjet och Östeuropa.

Socialkapitalismen, av Bettelheim, Sweezy m fl. Debatt mellan främst maoister om Sovjets klasskaraktär.

Sovjetsamhällets karaktär, av Paul M Sweezy. Artikel där Sweezy diskuterar Sovjets karaktär med utgångspunkt från kritiska synpunkter på Charles Bettelheims stora arbete "Klasstriderna i Sovjetunionen..."

Övergången till den socialistiska ekonomin, av Charles Bettelheim. Inspirerad i synnerhet av utvecklingen i Kina började denne maoistiske ekonom att på 1960-talet utveckla en ny teori om de existerande "övergångssamhällena".

Kina och Sovjet: två industrialiserings-”modeller”, intervju från 1970 med Charles Bettelheim.

Övergångsperiodens ekonomi, av E Mandel. Artikel från 1968 där Mandel går igenom vad som kännetecknar en ekonomi under den första perioden efter en socialistisk revolution, den så kallade övergångsperioden till socialismen.

Övergångssamhället, föredrag av E Mandel i Lund 17/5 1972. 

Tio teser om de sociala och ekonomiska lagar som styr övergångssamhället mellan kapitalism och socialism, av E Mandel. Viktig artikel från 1973 där Mandel skisserar sin uppfattning om vilka lagar som tidigare styrde övergångssamhällena i Östeuropa.

Mandels syn på övergången till socialismen, av Catherine Samary. En kritisk diskussion om Ernest Mandels syn på "de reellt existerande socialistiska staterna", och begreppet "byråkratiserad arbetarstat".

Realsocialismens sammanbrott i Östeuropa, av Catherine Samary. Två artiklar om utvecklingen i Östeuropa i början av 1990-talet, då det gamla systemet brakade samman och återupprättandet av kapitalismen tog fart.

Den socialism vi kämpar för, av Bo Bergman. Denna skrift, som utgavs 1974 av RMF (föregångare till dagens SP), fick mycket positivt mottagande.

Teori för en möjlig socialism, av Alec Nove. Den brittiske nationalekonomen Nove (med Sovjet som specialitet) kritiserar den traditionella marxistiska synen på socialistisk ekonomi och förespråkar "marknadssocialism".

Samtal med Alec Nove om socialismens ekonomiska praktik. När den brittiske ekononomen 1983 publicerat sin bok om s k marknadssocialism utbröt en omfattande debatt. Detta samtal kretsar kring den frågan.

En möjlig socialism, av Thorleif Herrström. Om Alec Noves bok Teori för en möjlig socialism som argumenterar för s k marknadssocialism.

Marknadssocialism eller marknadens socialisering?, av Diane Elson. Inlägg i den debagtt om marknadssocialism som den brittiske ekonomen Alec Nove startade med boken Teori för en möjlig socialism.

Till försvar för den socialistiska planeringen, av Ernest Mandel. En kritisk artikel av Alec Noves bok ovan.

En genomförbar socialism?, av Roland Lew. En kritisk kommentar till Alec Noves syn på "marknadssocialism" (som framförs i boken "Teori för en möjlig socialism").

Marknader och socialism, av Alec Nove. Noves svar på Ernest Mandels kritiska artikel ovan om Noves bok "Teori för en möjlig socialism".

Myten om marknadssocialismen, av Ernest Mandel. Replik på Alec Noves svar på Mandels kritik av Noves bok "Teori för en möjlig socialism".

Några invändningar mot marknadssocialism, av Paul Cockshott & Allin Cotrell. Debatt om marknadskrafternas roll i en planekonomi har diskuteras många gånger och utifrån många utgångspunkter. Denna text kritiserar idén om marknadssocialism.

Debatt om Plan och marknad i tidskriften Röda Rummet. I denna artikelsamling från 1999-2001 diskuteras frågan om vilken roll marknadsmekanismer kan eller bör ha under bygget av ett socialistiskt samhälle.

Debatt om planekonomi. Debatt om marknad och planekonomi från tidskriften Röda rummet 2001-2003.

Socialism och ekonomisk planering, av Charles Bettelheim. En "klassiker" från 1971. Bettelheim var den viktigaste maoistiske ekonomen under 1960- och 1970-talen.

Staten och övergången till socialismen. Intervju från 1978 med Nicos Poulantzas, gjord av Henri Weber och publicerad i tidskriften Zenit.

Du skall ta ledningen och makten. Om socialismens uppbyggnad i Sverige, av Jörn Svensson. Första upplagan av denna bok kom ut 1975. Men boken fick stor spridning och kom ut i flera upplagor efter det.

Efterskrift till Du skall ta ledningen och makten. Denna artikel kom ut i samband med tredje upplagan av boken.

Socialism på svenska, av C H Hermansson. Bok från 1983.

Clarté om planekonomi. Artikelsamling om planekonomi (från 2001) med utgångspunkt från Cockshott & Cottrells arbete Planhushållning och direktdemokrati.