Arbetsvillkor och klasskamp

Arbetsvillkor och klasskamp

Produktion, företagsledning & ideologi. Om tidsstudier, rationaliseringar m m i moderna företag.

Åttatimmarsdag och arbetstidsförkortning i Sverige, av Kjell Östberg. Om arbetstidsfrågan.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Gästarbetare: en klassificering, av Kristin Surak. Artikel ur "New Left Review" december 2013 om kapitalismens utnyttjande av migrantarbetare historiskt, från 1800-talet och framåt.

Vart tog de meningslösa jobben vägen?, av Matteo Tiratelli. Recension av David Graebers Bullshit Jobs. Blir det allt fler meningslösa jobb under nyliberalismen, som Graber hävdar? Tiratelli ifrågasätter det, och diskuterar också vad "meningslösa jobb" betyder.

Se även: Facklig kamp och Sverige -> Fackliga frågor.