Gerillakamp

Texter om gerillastrategi

Che Guevaras sju misstag, av Joseph Hansen. Kritisk analys (från 1969) av Ches misslyckade gerillaäventyr i Bolivia.

Revolution i revolutionen, av Regis Debray. Den franske journalistens berömda studie, som tillkom efter långa samtal med bl a Castro, är ett försök att generalisera erfarenheterna från gerillakampen på Kuba.

Castrismen - Latinamerikas långa marsch, av Regis Debray. I denna uppsats (från 1965) formulerar Debray en gerillastrategi som de flesta vänstergerillorna i Latinamerika gjorde till sin från mitten av 1960-talet.

Kritik av vapnen 1, av Regis Debray. I denna bok (från 1974) kritiserar Debray den gerillainriktning som han själv var en av de främsta förespråkarna av, bl genom boken "Revolution i revolutionen" från 1967.

Eldprovet – Kritik av vapnen 2, av R Debray. I denna del 2 av sin kritiska analys av gerillakampen i Latinamerika gör Debray 3 fallstudier: Venezuela, Uruguay (Tupamaros) och Guatemala.

Klass, politik och Debray, André Gunder Frank. En kritisk betraktelse av gerillaförspråkaren Régis Debrays avsaknad av analys av Latinamerikas produktions- och klasstruktur, vilket (enl. Frank) leder till en felaktig strategi.

Den revolutionära vägen för Latinamerika, Röda Häften 13/14 1971. Diskussion om vänsterns strategi och taktik i Latinamerika i slutet av 60-talet, i synnerhet gerillataktiken.

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Gerillarörelser i Latinamerika, av James Petras. Om olika gerillarörelser i Latinamerika under 1960-talet och fram till början av 1970-talet.

Latinamerika — den långa marschens vägar, av Emir Sader. Om Régis Debrays strategi för revolutionen i Latinamerika ("foco-teorin"). Denna hade mycket stort inflytande i den latinamerikanske vänstern kring 1970.

Régis Debray och den latinamerikanska gerillan, av Martin Fahlgren.