Enhetsfrontstaktiken

Artiklar som diskuterar tillämpningar av enhetsfronten.

Den proletära enhetsfronten, teser från Komintern, 1921-22.

Om 30-talets folkfrontspolitik, av P Camillier. Ur FI 2/81.

Vänsterkritik och revolutionär opposition mot folkfronten (1936-1938), av Pierre Broué och Nicole Dorey. Om folkfronten i Frankrike, som innehade regeringsmakten, men kapsejsade efter drygt ett år.

Enhetsfront för försvar. Trotskij diskuterar enhetsfrontstaktiken i Tyskland före Hitlers maktövertagande.

Aktionskommitteer - inte Folkfront. Trotskij om Frankrike.

Stalinisterna och enhetsfronten. James P Cannon diskuterar enhetsfrontstaktikens tillämpning under början av 2:a världskriget.

Debatt om enhetsfrontstaktiken i Komintern. Referat från diskussioner, resolutioner m m från två "utvidgade exekutivkommitémöten" som hölls 1922.

Debatt om "arbetarregering". Från Kominterns 4:e kongress 1922.

Enhetsfront "underifrån" och "ovanifrån", av A Thalhemier. Tysk kommunistisk teoretiker om enhetsfrontens grundprinciper.

Kampen för enhetsfront i Tyskland, 1920-1923, av A Thalhemier. Den på den tiden ledande tyske kommunistiske teoretikern redogör för hur enhetsfrontpolitiken tillämpades i Tyskland i början av 1920-talet.

Den proletära enhetsfronten, av Anders Ekman. Artikel ur tidskriften Fjärde Internationalen.

Enhetsfrontens ursprungliga innebörd, av Arne Swabeck. Diskuterar bl a skillnaderna mellan folkfront och proletär enhetsfront.

Enhetsfrontspolitikens ursprung, av John Riddell. Artikel som går igenom bakgrunden till och diskussionerna kring Kominterns antagande av enhetsfrontspolitiken 1921-1922.

Clara Zetkins kamp för enhetsfronten, av John Riddell. Den tyska revolutionären var en konsekvent förespråkare av enhetsfrontstaktik, inte minst för att stoppa fascismen.

Den antiimperialistiska enhetsfronten. Diskuterar frågan med utgångspunkt från Kommunistiska internationalens dokument kring frågan. Har även med den aktuella debatten om den s k arabiska revolutionen att göra.

Clara Zetkins kamp för enhetsfronten, av John Riddell. Zetkin var en konsekvent förespråkare av enhetfrontspolitik.

Enhetsfrontstaktiken, av Paul Le Blanc. Författaren redogör kortfattat för skillnaderna mellan enhetsfront och folkfront.

Förbundet Kommunist om trotskism och enhetstaktik. Enhetspolitik, dvs frågor som rör vad man kan och bör försöka samarbeta om, vilka man ska samarbeta med och hur det ska gå till har ständigt stötts och blötts inom den revolutionära vänstern. 

Kommunistiska Internationalen 1933-1938. Folkfrontspolitiken, av Pierre Broué. Sommaren 1934 fick det franska kommunistpartiet testa en ny inriktning: folkfronten, som Kominternkongressen året därpå antog som generallinje.