Nationella frågan

Texter om den nationella frågan.

Marxismen och den nationella frågan, av Michael Löwy. Ur FI 2/80.

Om nationernas självbestämmanderätt, av V I Lenin.

Arbetarna och fäderneslandet, av Roman Rosdolsky.

Frågor och svar om nationella frågan och "fosterlandsförsvaret". Artikel ur Marxistiskt Forum, det maoistiska SKP:s teoretiska tidskrift, där den svenske trotskisten Stig Eriksson försöker förklara hur revolutionära marxister ser på dessa frågor.

Den bolsjevikiska doktrinen om självbestämmande, av E H Carr. Om den nationella frågan och synen på nationell självbestämmanderätt, från Marx till Lenin.

Den nationella frågan i Sovjets historia.

Debatt: Vilken roll spelar den nationella frågan idag? Ur tidskriften Kommentar, mot bakgrund av den vietnamesiska invasionen av Kampuchea och Sovjets krig i Afghanistan (från 1980).

Vad är fel med ett Stor-Albanien?, av Freddy De Pauw. Diskussion om den nationella frågan och albanerna. 

Rosa Luxemburg och den nationella frågan, av Michael Löwy.

Den nationella frågan, av Hans Jungnell. Författaren var medlem i Förbundet Kommunist. Intressant artikel bl a pga dess kritik mot Trotskij syn på saken.

Nationella frågan idag – Katalonien och Kurdistan, av Martin Fahlgren. Nationella frågan har tveklöst fått förnyad aktualitet under de senaste årtiondena. Hur har marxister traditionellt sett på frågan? Är dessa idéer alltjämt gångbara? Hur idag ta itu med saken?

Socialistisk internationalism och kriget i Ukraina, av Rohini Hensman. Artikel om den nationella frågan och internationalism i förhållande till kriget i Ukraina och Putins angrepp på Lenins syn på nationellt självbestämmande.