Facklig kamp

Texter om facklig taktik.

Dokument: Lärdomar av den ekonomiska kampen (om strejkkampen). "Strasbourgkonferensens resolution till frågan om strejktaktiken i den nuvarande epoken." Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen 1929.

Om fackföreningarna, av Giorgi Dimitrov. Två texte (från 1905 resp 1920).

Det nya arbetet kräver kreativa strejker. Om hur facklig kamp kan föras även i snabbmatsföretag.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Strejk i Bryssel - för belgiska arbetare är "vild strejk" obegripligt. Om en lyckad strejk i Bryssel.

Facklig kamp i Danmark. Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?

Erövra flaskhalsarna. Intervju med Jake Alimahomed-Wilson, Katy Fox-Hodess, Kim Moody ur Jacobin magazine, 9 oktober 2018.

Underkategorier