Facklig kamp

Texter om facklig taktik.

Dokument: Lärdomar av den ekonomiska kampen (om strejkkampen). "Strasbourgkonferensens resolution till frågan om strejktaktiken i den nuvarande epoken." Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen 1929.

Om fackföreningarna, av Giorgi Dimitrov. Två texter (från 1905 resp 1920).

Strejken, av Anders Thunberg (red.). Bok om den stora gruvstrejken i Malmfälten, som inleddes 9 december 1969 och avslutades 4 februari 1970, dvs pågick nära 2 månader.

Det nya arbetet kräver kreativa strejker. Om hur facklig kamp kan föras även i snabbmatsföretag.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Strejk i Bryssel - för belgiska arbetare är "vild strejk" obegripligt. Om en lyckad strejk i Bryssel.

Facklig kamp i Danmark. Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?

Erövra flaskhalsarna. Intervju med Jake Alimahomed-Wilson, Katy Fox-Hodess, Kim Moody ur Jacobin magazine, 9 oktober 2018.

Underkategorier