Permanenta revolutionen

Texter kring teorin om den permanenta revolutionen

Marx/Engels: om den permanenta revolutionen. Utdrag ur Hal Drapers monumentala verk om Marx' revolutionsteori.

Gamla revolutioner och en ny, av Karl Kautsky. Artikel från 1905 där Kautsky jämför den då pågående första ryska revolutionen och de tidigare engelska och franska revolutionerna, och de skillnader som fanns mellan dem.

Den ryska revolutionens drivkrafter och dess framtidsutsikter, av Karl Kautsky. Artikel från 1906 apropå den då pågående ryska revolutionen. Artikeln prisades på sin tid både av Lenin och Trotskij.

Resultat och framtidsutsikter, av L Trotskij. Bok från 1906. Det "klassiska " verk där Trotskij första gången för fram sin teori som han utarbetat före och under 1905 års revolution.

Till teorin om den 'permanenta revolutionen'. I mitten av 1920-talet deltog Nikolaj Bucharin i kampanjen mot Trotskij. Det här är ett av hans bidrag, en kritik av teorin om den permanenta revolutionen.

Den permanenta revolutionen, av L Trotskij. Bok från 1929.

Tre uppfattningar om den ryska revolutionen, av L Trotskij. Artikel från 1939.

Till den permanenta revolutionens försvar, av Ernest Mandel. Artikel från 1982.

Från Hegels logik till Finlands-stationen i Petrograd, av Michael Löwy. Diskuterar om Lenins aprilteser från april 1917, där Lenin i praktiken anslöt sig till teorin om den permanenta revolutionen.

Teorin om den permanenta revolutionen, av Pierre Frank.

Vittnen till den permanenta revolutionen, av Richard B Day och Daniel Gaido. Antologi med texter som beskriver bakgrunden till teorin om den permanenta revolutionen. Ännu inte fullständig men ska kompletteras efterhand.

Det historiska ursprunget till uttrycket ”permanent revolution”, av Day/Gaido. Inledning till antologin ovan.

Den permanenta revolutionen granskad på nytt, av Paul Le Blanc. Recension av Guido/Day: "Witnesses to Permanent Revolution". 

Marxismen i Trotskijs ”Resultat och framtidsutsikter”, av Michael Löwy. Artikel från 2006.

Teorin om den permanenta revolutionen och försvaret av de kubanska, algeriska och vietnamesiska revolutionerna, av Ernest Tate. Föredrag vid Trotskij-konferensen i Havanna (Kuba) i maj 2019.