Socialism/demokrati

Texter om den för socialister mycket viktiga diskussionen om demokrati under socialismen.

Socialismen och demokratin, debatt ur Zenit nr 50-56, 1977.

Socialism och demokrati, artiklar ur tidskriften Kommunist 32-33 (FK:s teoretiska tidskrift). Bl a en kritik av vissa av artiklarna i Zenit-debatten ovan.

Arbetardemokratin och kampen för socialismen. Resolutionsförslag från Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat till XI:e världskongressen 1979.

Marxismen och demokratin. Av Kenth-Åke Andersson. Ursprungligen tänkt som en debattartikel till Aftonbladet. Diskuterar demokratifrågan och polemiserar mot ståndpunkter framförda av författaren Tore Zetterholm m fl.

Debatt: Har socialismen någon framtid. I Östberlin i maj 1990 debatterade Ernest Mandel och Gregor Gysi (ordf för PDS, det f d östtyska kommunistpartiet) socialismens framtid efter stalinismens sammanbrott.

Marxism och demokrati, av Ernest Mandel. Artikel från 1948.

Tidskriften Kommunist debatterar rådssocialism. Inför riksdagsvalet 1973 debatterade man vilken slags demokrati som man borde kämpa för.

Den socialism vi kämpar för, av Bo Bergman. Denna skrift, som utgavs 1974 av RMF (föregångare till dagens SP), fick mycket positivt mottagande.

Debatt: Makten, socialismen och demokratin. 1977 fördes en livlig debatt om socialism och demokrati. H Arvidsson och L Berntsson som startat debatten utvecklade sina uppfattningar i en bok som kom ut 1980. Det är den som här debatteras.

Alternativet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen, av Rudolf Bahro. En bok om Sovjetblocket som fick stor publicitet och debatterades livligt när den kom ut. Författaren var själv från DDR (Östtyskland).

Om socialistisk demokrati, av Roy Medvedev. Denna bok från 1977 handlar om Sovjetunionen och dess problem.