2:a VK

Texter om marxisters strategi och taktik under Andra världskriget.
(se även under menyn "Andra världskriget" längre ner)

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Molotov-Ribbentrop-pakten, av Anders Hagström.

Marxisterna under Andra världskriget, av Brian Pearce. Ur FI 2/81.

Kriget och Fjärde Internationalen, av L Trotskij. Ur FI 4/83.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin. Kapitel 1 och 2 tar upp 2:a världskriget och dess efterspel.

Manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen, av L Trotskij. Manifestet antogs vid Fjärde internationalens kriskonferens i maj 1940.

Artiklar om Andra världskriget, av Anders Hagström. Flera artiklar om olika aspekter av Andra världskriget.

Andra världskriget 1939-1945 - orsaker och följder, av E Mandel. Ur FI 4/89.

Vad Andra världskriget egentligen handlade om, av E Mandel. En bok där Mandel analyserar Andra världskrigets orsaker, förlopp och resultat.