Debatt om revolutionen

Utvecklingen under de första åren efter 1917 års revolution gav upphov till mycket debatt inom hela den socialistiska rörelsen. I denna avdelning ämnar vi publicera bidrag från socialister som diskuterar utvecklingen, både utifrån ett kritiskt och ett positivt perspektiv. De två första bidragen är av den tyska revolutionären Rosa Luxemburg och av Georg Lukacs, som kommenterar Luxemburgs kritik av bolsjevikerna.

Rosa Luxemburg om revolutionen.

Lukacs kommentar till Rosa luxemburg.

Den nya kursen, av L Trotskij.

Socialismen i ett land, av L Trotskij.

Tredje internationalen efter Lenin, av L Trotskij.

Lenins kamp mot stalinismen, texter av Lenin och Trotskij. Huvuddelen av denna bok består av en artikel av Trotskij som skisserar Lenins kamp mot stalinismen och den ökande byråkratiseringen av bolsjevikpartiet och den sovjetiska statsapparaten. Tillsammans med den finns dokument som stöder hans artikel. Dessutom finns ett antal andra dokument av Lenin och Trotskij, hela eller delar, för att runda av bilden av Lenins kamp under det sista året av sitt politiska liv.

Leninism vs stalinism - debatt. En debatt om leninismen och stalinismens eventuella släktskap. Debatten fördes 1991 i tidskriften Fjärde Internationalen.

Till försvar för den ryska revolutionen, L Trotskijs "Köpenhamnstal" från -32.

Om fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk. Utdrag ur Louis Fischers Lenin-biografi.

Om Sovjetunionens utrikespolitik under den första tiden efter revolutionen. Utdrag ur historikern E H Carrs "Ryska revolutionen 1917-1923, del 3", avdelning V: "Sovjetunionen och världen". Handlar bl a om de kontroversiella Brest-Litovskförhandlingarna.

Lenins leninism, M Liebman. Del III i denna bok diskuterar utvecklingen under åren 1917 fram till Lenins död.

Lenin, massmördare?. 1999 publicerades i Sverige "Kommunismens svarta bok" och i dess spår följde en intensiv kampanj mot socialistiska idéer överhuvud. Denna skrift var ett svar från vänster på denna kampanj.

Dynamik, Gulag, stagnation. Recension av en nyutgiven viktig bok av historikern Moshe Lewin. Boken har översatts till finska, men den finns givetvis även på engelska.

Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? En längre artikel som Mandel skrev till den ryska revolutionens 75-årsjubileum 1992.

Fackföreningarna och sovjetstaten. Två tal av Trotskij och Tomskij om fackföreningsfrågan vid bolsjevikpartiets elfte kongress 1922.

Debatten om "socialism i ett land", av E H Carr. Utdrag ur "Socialism in One Country", som ingår i Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

Oktobers lärdomar, av E H Carr. Utdrag ur "Socialism in One Country", del 2. Angående den s.k. "litterära debatten" efter publiceringen av Trotskijs "Oktoberrevolutionens lärdomar".

Trotskij, Rosa Luxemburg eller Bucharin – Lönnroths vägval, av Martin Fahlgren. Debatt med (v)-aren Johan Lönnroth. (Se även Tankar kring ett möte om Trotskij.)

Ryssland mot Polen: den stora planen, av Louis Fischer. Om det polsk-sovjetiska kriget 1920, dess orsaker, förlopp och konsekvenser. Artikeln lägger stor vikt de politiska aspekterna, bl a hur bolsjevikerna såg på saken.

Kan vi skriva ryska revolutionens historia? av Eric Hobsbawm. Den kände engelske marxistiske historikern Hobsbawm om den ryska revolutionen (ur hans bok "Om historia"). Artikeln är hans Isaac Deutscher-föreläsning från 1996.

Kan vi skriva ryska revolutionens historia?, av Kevin Murphy. Murphys Isaac Deutscher-föreläsning från 2006 där han går i svaromål på Hobsbawm föreläsning från 10 år tidigare (se ovan).

Utan heder, av C H Hermansson, Ö Appelkvist, G Greider, M P Boethius m fl. Debattbok om brott begångna i kommunismens namn. Tar även upp frågor som historieförfalskning, fascism, demokrati m m.

Klasstriderna i Sovjetunionen - Första perioden 1917-1923, av Charles Bettelheim. Första delen i ett omfattande arbete om Sovjetunionen som Bettelheim påbörjade men aldrig slutförde (3 delar kom ut på franska).

Fabrikskommittéerna i ryska revolutionen, av Maurice Brinton. Kritisk analys av utvecklingen i Sovjetunionen åren närmast efter Oktoberrevolutionens seger 1917 utifrån en rådssocialistisk eller anarkistisk ståndpunkt.

Vilka är lärdomarna från den ryska revolutionen?. Diskussion mellan Eric Blanc och Mike Taber. Har dagens socialister något att lära av den ryska revolutionen, och i så fall vad?

Bönderna och sovjetmakten. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen, av Moshe Lewin. Lewin analyserar grundligt den brutala kollektivisering av jordbruket som genomfördes under åren 1929-30.

Om ryska bönder och sovjetmakt, av Arne Nilsson. Recension av Moshe Lewins viktiga bok om kollektiviseringarna i Sovjet på 1920-talet (se ovan)