Kronstadt

Kronstadthändelserna 1921

I mars 1921 slog bolsjevikregeringen ner ett uppror bland matroserna på flottbasen Kronstadt i Petrograds utkanter. Denna händelse rev upp och river fortfarande upp mycket känslor bland socialister. Här försöker vi samla texter om detta ur olika synvinklar.

Trotskij och Lenin om Kronstadt 1921. En samling texter av Lenin ochTrotskij angående revolten i flottbasen Kronstadt 1921. Med inledning av Pierre Frank.

Sanningen om Kronstadt, av John G Wright. Artikel från februari 1938 där Wright går igenom bakgrunden till upproret och händelseförloppet innan bolsjevikerna slog ner det.

Kronstadt 1921, av Ida Mett.  Skrift (ursprungligen från 1938) som ger den anarkistiska synen på Kronstadupproret 1921.

Sanningen om Kronstadt, av M Isidine. Artikel från 1921. Författaren anarkist.

Debatt om Kronstadrevolten 1921. Från tidskriften Internationalen (1981).

Meningsutbyte om Kronstadt, Victor Serge m fl. Debatt från amerikanska tidskriften "New International" 1938-39.

Kronstadtrevolten och den ryska revolutionens öde, av Ante Ciliga. Debattartikel från 1938.