Byråkratiseringen, stalinismen

Texter som analyserar ryska revolutionens byråkratisering.

Tredje internationalen efter Lenin. Trotskijs uppgörelse med Kominterns stalinistiska förfall under andra halvan av 20-talet.

Den förrådda revolutionen, av L Trotskij.

Blev revolutionen förrådd?, av Isaac Deutscher. Diskuterar Trotskijs "Den förrådda revolutionen" och dess relevans. Artikeln från 1957, ett år efter Chrusjtjovs "hemliga tal" och kort efter stalinisterna Molotov och Kaganovitj fått lämna ledningen.

Lenins kamp mot stalinismen, texter av Lenin och Trotskij. Huvuddelen av denna bok består av en artikel av Trotskij som skisserar Lenins kamp mot stalinismen och den ökande byråkratiseringen av bolsjevikpartiet och den sovjetiska statsapparaten. Tillsammans med den finns dokument som stöder hans artikel. Dessutom finns ett antal andra dokument av Lenin och Trotskij, hela eller delar, för att runda av bilden av Lenins kamp under det sista året av sitt politiska liv.

Brev till Valentinov, av C Rakovskij.

Byråkratins rötter, av I Deutscher.

En revolutionärs minnen, av Victor Serge. Behandlar åren 1901-41. Serge deltog i ryska revolutionen, stödde vänsteroppositionen, deporterades till Sibirien osv. En verklig klassiker.

Om byråkratin, av E Mandel. Behandlar byråkratin inom arbetarrörelsen i stort (även t ex fackföreningarna etc), men tar också upp byråkratiseringen av Sovjetunionen.

Sovjet mot kapitalism eller socialism?, av E Mandel.

Ernest Mandels teori om byråkratin, av Charles Post.

Anmärkningar om bolsjevikpartiets historia, av Pierre Broué. Diskuterar viktiga frågor som: var stalinismen ett naturligt resultat av leninismen, varför urartade den ryska revolutionen...?

Minnen och upplevelser, av Angelica Balabanoff. En pionjär inom den italienska arbetarrörelsen och senare den kommunistiska rörelsen, som hon dock lämnade i mitten av 1920-talet.

Ur folkets led: Nomenklaturan, av Sheila Fitzpatrick. Hur växte makteliten fram i Sovjet efter revolutionen 1917 och vad hade den för social bas? Sådana frågor är mycket viktiga för en förståelse av Sovjets utveckling.

Trojkan vid makten, av E H Carr. Ur boken Mellan Lenin och Stalin om partikampen i bolsjevikpartiet 1923-4, då Stalin i allians med Zinovjev och Kamenev trängde ut Trotskij från inflytande.

Den revolutionära demokratins mörka sida, av Alexej Sachnin. Redan under 1918 undergrävdes den revolutionära demokratin av auktoritära tendenser i den ryska revolutionen.