Utvecklingen efter 1989

Texter om utvecklingen efter Sovjetunionens sammanbrott.

Om situationen i Ryssland efter Sovjets sammanbrott, artikel ur FI.

Debatt: Har socialismen någon framtid. I Östberlin i maj 1990 debatterade Ernest Mandel och Gregor Gysi (ordf för PDS, det f d östtyska kommunistpartiet) socialismens framtid efter stalinismens sammanbrott.

Dynamik, Gulag, stagnation. Recension av en nyutgiven viktig bok av historikern Moshe Lewin. Boken har översatts till finska, men den finns givetvis även på engelska.

Oktober 1917 i historiens ljus, av Moshe Lewin. Artikel om Sovjetunionen (från 2007).

Två revolutioner, av Perry Anderson. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i Ryssland och Kina efter 1989? I denna artikel diskuterar Anderson detta.

Vad händer i Sovjetunionen? — intervju med Zjores Medvedev (1990), av Robin Blackburn. När denna intervju gjordes hade Sovjet inträtt i en djup kris, som skulle leda till dess upplösning (formellt i december 1991).

Sovjetunionens sammanbrott 30 år. Artiklar ur svensk vänsterpress ser tillbaka på Sovjetunionens kollaps och konsekvenserna av detta.