Utvecklingen efter 1989

Texter om utvecklingen efter Sovjetunionens sammanbrott.

Ryssland från kris till katastrof, artikel av Boris Kagarlitskij, ur FI 1/95. Handlar om situationen i Ryssland efter Sovjets sammanbrott.

Debatt: Har socialismen någon framtid. I Östberlin i maj 1990 debatterade Ernest Mandel och Gregor Gysi (ordf för PDS, det f d östtyska kommunistpartiet) socialismens framtid efter stalinismens sammanbrott.

Dynamik, Gulag, stagnation. Recension av en nyutgiven viktig bok av historikern Moshe Lewin. Boken har översatts till finska, men den finns givetvis även på engelska.

Oktober 1917 i historiens ljus, av Moshe Lewin. Artikel om Sovjetunionen (från 2007).

Två revolutioner, av Perry Anderson. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i Ryssland och Kina efter 1989? I denna artikel diskuterar Anderson detta.

Trotskijs ekonomiska teorier och dagens Sovjetunionen, av Ernest Mandel. Artikel som presenterar Trotskijs ekonomiska program, som han föreslog mot Stalins politik i slutet av 1920-talet, och hur det var relevant även i 1990-talets Sovjet.

Vad händer i Sovjetunionen? — intervju med Zjores Medvedev (1990), av Robin Blackburn. När denna intervju gjordes hade Sovjet inträtt i en djup kris, som skulle leda till dess upplösning (formellt i december 1991).

Michail Gorbatjov och James Baker om Natos utvidgning. 9/2 1990 träffades Gorbatjov och den amerikanske utrikesministern Baker i Moskva och diskuterade bl a Tysklands återförening. Där kom även Nato-frågan upp. Men vad kom man egentligen överens om?

Gorbatjov: ”Nato-utvidgningen diskuterades inte”, av M E Sarotte. 2014 intervjuades den f d sovjetledaren Gorbatjov om förhandlingar som åren 1990-92 fördes med väst om återföreningen av Tyskland och därmed sammanhängande frågor. Hans svar var lite överraskande.

Sovjetunionens sammanbrott 30 år. Artiklar ur svensk vänsterpress ser tillbaka på Sovjetunionens kollaps och konsekvenserna av detta.