Bondefrågan

Bondefrågan i Sovjetunionen

Bonderevolutionen i Ryssland 1902-22, av Viktor Danilov och Teodor Shanin. Om den moderna forskningen om bondefrågan före Oktoberrevolutionen och i det tidiga Sovjetunionen.

Om kollektiviseringen av jordbruket, av J Stalin. Samling texter (tal, artiklar) från åren 1927-30 som rör kollektiviseringen i Sovjetunionen.

Bönderna och sovjetmakten: 1928-1930. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen. Lewins epokgörande arbete om kollektiviseringarna i Stalins Sovjet. Ett måste för den som vill veta vad som verkligen hände och varför. Lewin analyserar grundligt den brutala kollektivisering av jordbruket som genomfördes under åren 1929-30.

1900-talets tragedier på landsbygden. Nya källor och tolkningar, av Lennart Samuelsson.

Sovjets ekonomiska utveckling (i utdrag), av Alec Nove. Utdraget handlar om åren 1926-1935, då man beslöt att kollektivisera jordbruket och genomdrev det med mycket brutala metoder.

Om ryska bönder och sovjetmakt, av Arne Nilsson. Recension av Moshe Lewins viktiga bok om kollektiviseringarna i Sovjet på 1920-talet (se ovan).

Jordbrukets kollektivisering och elimineringen av kulakerna, av Tatiana Sorokina. En fallstudie av förhållandena i Centrala svartjordsområdet.