Artiklar Kuba

Artiklar om Kuba

Folkmakten på Kuba, av Fred Denfert.

Celia Hart – en kubansk trotskist.

Trotskismen på Kuba, av Tim Wolforth. Kritiska kommentarer till Gary Tennants arbete "Karibiens dolda pärla - Trotskismen på Kuba".

Kamrat Mauser har ordet:Trotskisternas allians med de nationalistiska revolutionärerna på Kuba, av Z M Kowalewski. Den kubanska trotskismen hade sin storhetsperiod på 1930-talet, men Kowalewski menar att dess idéer utövade inflytande på revolutionära strömningar på Kuba ända fram till revolutionens seger.

Om Castros Kuba och trotskismen, av Martin Fahlgren. Om kubanerna och den internationella och inhemska trotskismen.

Reflektioner om strategi och taktik utifrån Tennants arbete, av Martin Fahlgren. Vilka misstag begick de kubanska trotskisterna? Vad kunde de gjort i stället?. En kritisk granskning av Tennants arbete, med exempel från även andra historiska erfarenheter.

Josef Stalin. Den legendariske kubanske revolutionsledaren Armando Hart diskuterar frågan om Stalin.

Partido Socialista Popular och den kubanska revolutionen. I mitten av 1950-talet intog kubanska kommunistpartiet en mycket kritisk hållning till den castristiska rörelsens inriktning, vilket detta dokument är ett exempel på.

Trotskismen och den kubanska revolutionen: ett svar till Hoy. 1962 angrep stalinisten Blas Roca trotskismen. Indirekt var det även en kritik mot vissa aspekter av den kubanska revolutionen. Joseph Hansen besvarar här kritiken.

Den ekonomiska debatten på Kuba 1963-64, av Ernest Mandel som sammanfattar denna viktiga debatt.

Trikontinental-konferensen och efteråt, av Leo Huberman och Paul Sweezy. Artikel från 1966 som analyserar den första Trikontinental-konferensen som hölls i Havanna.

Castro angriper trotskismen, av Barry Sheppard. Ett svar på Castros tal.

Stalinism eller trotskism i den kubanska revolutionen, av Joseph Hansen. Ett svar på stalinisten Blas Rocas artikel som följde upp det angrepp på trotskismen som Castro gjorde i ett tal 1966 (se även ovan.)

Castroismen och den latinamerikanska revolutionen. Om den kubanska revolutionen ur "Marxism. Bakgrund – Teori – Praktik", utgiven av Vänsterns Ungdomsförbund, 1967.

Cuba och den socialistiska revolutionen, av Göran Therborn. Artikel från 1967, som huvudsakligen handlar om den gerillastrategi som fransmannen Régis Debray var en viktig talesman för i slutet av 1960-talet.

Fidel Castro och händelserna i Tjeckoslovakien (1968), av Joseph Hansen. Artikel som kritiserar Castros inställning till Sovjets invasion av Tjeckoslovakien -68. I viss mån en parallell till Castros felaktiga syn på Khadaffi idag.

En avgörande fas i den kubanska revolutionen, av Livio Maitan. Från 1971. 

Kuba 20 år efter revolutionen. En arbetarstat som fortfarande skiljer sig från alla de andra, av Livio Maitan. Ett slags bokslut över den kubanska revolutionen 1959-1979.

Den kubanska revolutionens 21 år: en utvärdering (med efterskrift från 2018), av Pekka Haapakoski. Artikeln skrevs 1980 som ett debattinlägg i Socialistiska Partiet. Det är en kritisk betraktelse över den kubanska revolutionens utveckling.

Växande kritik inför partikongressen på Kuba. Artikel av Janette Habel från 1991.

"En unik period i fredstid" på Kuba, artikel från 1991 av Janette Habel.

Drömmen om Kuba, från Socialisten nr 71, december 2004.

Kuba vs Carl Bildt. Om de diplomatiska förvecklingarna efter Carl Bildts angrepp på Kuba i FN.

Vart går Kuba efter Fidel Castro? Artikel ur veckotidningen Offensiv (juni 2007).

Fidel och Kuba, av Nils Littorin. Artikelserie ur Proletären från 2008.

Proletären rapporterar från Kuba. Två artiklar från våren 2009 om de problem som den kubanska revolutionen står inför.

Om Fidel Castros hållning till händelserna i Libyen. Artikel och dokument.

Ett oväntat Kuba, av Emily Morris. Artikel ur New Left Review, juli-augusti 2014, om den ekonomiska utvecklingen i Kuba efter Sovjetunionens sönderfall efter 1990. Jämfört med Östeuropa har Kuba enligt författaren (som arbetar på Institute of Americas, UCL) klarat den stora omställningen förvånansvärt bra.

Förhärskande svenska medier om Kuba, av Eva Björklund. Artiklar från tidskriften Kuba (januari 2015) om den problematiska svenska massmediabevakningen av Kuba.

Kommer kapitalismen att återupprättas?, av Peter Widén. Vart går Kuba? Fidel Castros död och Trumps valseger bidrar till att aktualisera frågan. Denna artikel, skriven innan de sista händelserna, diskuterar de problem som Kuba står inför.

Att bygga socialismen på Kuba, av Samuel Farber. Artikel från Jacobin Magazine från oktober 2016, alltså innan Castros bortgång och presidentvalet i USA.

Lögner om Kuba – Operation Peter Pan, av Martin Fahlgren. Om bland annat ett skamligt USA-sponsrat försök att destabilisera Kuba.

CIA, Kuba och Operation Peter Pan, av Nelson P Valdés och Saul Landau. Denna "operation" ledde 1960-62 till att över 14 000 kubanska barn skildes från sina föräldrar och flögs till USA.

Kuba och socialismens framtid, av Anna Artén. Artikel (ur Proletären) som redovisar och diskuterar en del av de stora och svårlösta problem som dagens Kuba står inför.

Resebrev från Kuba hösten 2018, av Benny Andersson. Dessa resebrev publicerades på Clartés blogg under augusti.

Vart går Kuba?, av Zoltan Tiroler. En artikelserie vid den kubanska revolutionens 60-årsjubileum.

Vilken väg för Kuba?, av Larsolov Olsson. Diskuterar utvecklingen i Kuba med utgångspunkt från en ny läsvärd bok.

Trotskij-konferens i Kuba. Artiklar (med bl a intervjuer) om den historiska Trotskij-konferens som hölls i Havanna i början av maj 2019.

Trotskij på Kuba, av Paul Le Blanc. Om den historiska Trotskij-konferensen i Havanna i början av maj 2019. Innehåller 3 artiklar, bl a en rapport om själva konferensen, samt författarens egen föreläsning på densamma. Tidigare publicerade i Internationalen.

Cannon, Shachtman och den tidiga trotskismen i USA, av Bryan Palmer. Vid den historiska Trotskij-konferensen i Havanna i maj 2019 föreläste Palmer om Cannon och Shachtman - båda kommunistiska och trotskistiska pionjärer i USA.

"Kubas Covid-19-vaccin ger hopp åt hela världen", av Helen Yaffe. Kuba är världsledande inom bioteknologi, och har i nuläget (april 2021) två Covid-19-vaccin i fas 3-studier och ytterligare tre vaccinkandidater i tidiga studier. Hur kan detta lilla land vara så framstående? Yaffes artikel diskuterar detta.

Kubanska dilemman, socialistiska debatter, av Manuel Garì. I somras (2021) förekom regeringskritiska demonstrationer i Kuba. Denna artikel diskuterar vad dessa stod för och vad som bör göras.

Intervju med Antoni Kapcia: Kuba efter revolutionärerna. Artikel ur Catalyst. Kapcia diskuterar utvecklingen i Kuba från revolutionen 1959 till idag (2021), och vad som kan hända nu när de sista av de som ledde revolutionen har lämnat ledningen.


Proletären om Kuba 2010 - 2016. Proletären är den vänstertidning som skrivit mest om Kuba under senare år. Här är en sammanställning av artiklar som publicerats sedan 2010.

Vänsterpress om Kuba/USA – december 2014. Historiska händelser: Diplomatiska förbindelser upprättas mellan Kuba och USA. Kubaner frisläppta ur amerikanskt fängelse.

Vänsterpress om Kuba/USA – januari 2015. Om Kuba och dess relationer till USA efter att Washington och Havanna kommit överens om att återuppta diplomatiska förbindelser.

Vänsterpress om Kuba – våren 2016. Om Obamas Kuba-besök och olika problem som Kuba står inför.

Om Trotskij-konferensen i Havanna (i maj 2019). Artiklar ur internationell vänsterpress om den historiska Trotskij-konferens som hölls i Kuba i våras.

Vänsterpress om demonstrationerna på Kuba – juli 2021. Om de regeringskritiska demonstrationerna på Kuba och massmedias bevakning av dem.