Bolivia

Texter om utvecklingen i Bolivia

Bolivia, 9 april 1952, en bortglömd "februarirevoluion"? Av Pierre Broué. Om det uppror som ägde rum 1952 i Bolivia.

Artiklar om Bolivia. Artikelsamling från tidskriften Kommentar (9-1971). Utvecklingen från 1952 tas upp, med tyngdpunkten på 60-talets andra hälft, fram till början av 1971.

Dagbok från Bolivia. Che Guevaras berömda dagbok, med förord av Castro.

Vart går Bolivia? Artiklar ur tidskriften Röda Rummet. Behandlar utvecklingen under de senaste åren (2005-2007).

Bolivia på randen till inbördeskrig. Artiklar ur veckotidningen Offensiv (hösten 2007).