Bolivia

Texter om utvecklingen i Bolivia

Pulacayoteserna. Detta programmatiska dokument antogs 1946 av det det bolivianska gruvarbetarförbundet, och fick synnerligen stor betydelse för arbetarrörelsen i Bolivia.

Bolivia, 9 april 1952, en bortglömd "februarirevoluion"? Av Pierre Broué. Om det uppror som ägde rum 1952 i Bolivia.

Artiklar om Bolivia. Artikelsamling från tidskriften Kommentar (9-1971). Utvecklingen från 1952 tas upp, med tyngdpunkten på 60-talets andra hälft, fram till början av 1971.

Dagbok från Bolivia. Che Guevaras berömda dagbok, med förord av Castro.

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Vart går Bolivia? Artiklar ur tidskriften Röda Rummet. Behandlar utvecklingen under de senaste åren (2005-2007).

Bolivia på randen till inbördeskrig. Artiklar ur veckotidningen Offensiv (hösten 2007).

Vänsterpress om statskuppen i Bolivia – november 2019. Under 1900-talet var Bolivia ökänt för sina statskupper. Denna ovana verkade vara övervunnen eftersom man sluppit sådana kupper sedan början av 1980-talet. En blåögd förhoppning vet vi nu.

Vänsterpress om statskuppen i Bolivia – slutet av november 2019. Presidenten Evo Morales har tvingats i exil, men kampen mot högerkuppen fortsätter.

Vänsterpress om valet i Bolivia - oktober 2020. Vänsterpartiet MAS vann överlägset presidentvalet, trots (eller kanske just därför) att den förre MAS-presidenten störtades i en statskupp för ett år sedan.