Böcker Kuba

Böcker om Kuba

Socialismen på Kuba, av Leo Huberman och Paul M Sweezy.

Castros Kuba, av K. S. Karol. Ger en välskriven och initierad framställning av den kubanska revolutionen fram till början av 1970. Huvuddelen av boken behandlar utvecklingen efter revolutionens seger (1959), men det andra kapitlet, ”Kommunisterna och revolutionen”, ger en läsvärd historisk bakgrund till den kubanska revolutionen, bl a finns där en intressant genomgång av det kubanska kommunistpartiets inte särskilt upplyftande historia fram till castristernas seger. Författaren, K. S. Karol (pseudonym för Karol Kewes) är en polsk-fransk journalist/författare som besökte Kuba under flera längre perioder åren 1961-68 och bl a samtalade med flera av revolutionens ledare, inklusive Fidel Castro och Che Guevara.

Planeringsdebatten på Cuba.

Den kubanska oktoberrevolutionen, av Saverio Tutino (utdrag). Utdragen behandlar den historiska bakgrunden till den kubanska revolutionen.

Castro och kommunismen, av Herbert L Matthews. Utdrag ur boken "Castro: en politisk biografi".

Karibiens dolda pärla - trotskismen på Kuba. En omfattande historik och analys av trotskismen i Kuba. Innehåller också en del dokument för att belysa denna.

Minnen från det revolutionära kriget på Kuba, av Che Guevara. Den aktuella filmen "Che – argentinaren" handlar om gerillakriget på Kuba under slutet av 1950-talet. "Minnen..." är Ches egen redogörelse för gerillakampen.

I revolutionens hand - Rapport från en kubansk landsortsstad, av José Yglesias. En personlig redogörelse för den kubanska revolutionen från en amerikansk journalist som 1967 bodde i staden Mayarí i Oriente-provinsen.

Kuba revolutionärt exempel, av Kerstin Allroth m fl. En grupp samhällsvetare och ekonomer från Lund besökte 1968 Kuba. I denna bok sammanfattar de sina intryck och forskningsresultat.

Är Kuba socialistiskt?, av René Dumont. Fransk agronom analyserar kritiskt jordbrukspolitiken (1970). Förf. besökte Kuba flera ggr under 1960-talet och diskuterade med såväl ledande politiker (t ex Castro) som jordbruksexperter.

Det dödsbringande hyckleriet. Om terrorn mot Kuba och fallet med de 5 kubanerna som är politiska fångar i USA.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.