Dokument Kuba

Dokument om Kuba

Klasskriget i Kuba, av Julio Antonio Mella. En av de tidiga, betydande marxisterna i Latinamerika och en av det kubanska kommunistpartiets grundare.

Proletariatet och den nationella befrielsen, av Julio Antonio Mella.

Historien skall frikänna mig! (Fidel Castro)

Socialistisk och demokratisk revolution i Kuba. Tal från våren 1961, där Castro för första gången deklarerar den kubanska revolutionens socialistiska karaktär.

Från Martí till Marx. Tal från december 1961 där Castro bl a förklarar att han är marxist och varför.

Intervju: Europas intellektuella begriper inte Latinamerika. Kubas kulturminister Abel Prieto.

Planeringsdebatten på Cuba.

Ches idéer är definitivt relevanta idag, av Fidel Castro. Fidel diskuterar Ches ekonomiska idéer, vilka fortfarande är relevanta och diskuteras på Kuba: Vilken inriktning ska man välja?

Socialismen och människan på Kuba. Ett brev där Che Guevara lägger fram sin syn på hur man bör bygga socialismen på Kuba.

Kuba om Kuba i Afrika. Under åren 1970-89 spelade Kuba en viktig roll i befrielsekampen i sydvästra Afrika. Här ger kubanerna sin egen syn på denna historia.

Fackföreningsrörelsen på Kuba. Skrift utgiven av Svensk-Kubanska föreningen om den kubanska fackföreningsrörelsen och dess historia.

Om den kubanska revolutionens natur. Resolution antagen vid IVe Internationalens 6:e världskongress 1961.

Andra Havannadeklarationen. Denna deklaration läste Fidel Castro upp i början av februari 1962 inför 1 miljon kubaner.

Deklaration från den första OLAS-konferensen (1967). Konferensen fungerade som en samlingspunkt för den revolutionära vänstern i Latinamerika och slutdeklarationen slog fast en strategisk inriktning för den revolutionära rörelsen.