Argentina

Texter om utvecklingen i Argentina

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Peron ligger för döden. Vad händer efter .. Den stora illusionen?, av K-Å Andersson. Artikel från -73.

Argentina under nyperonismen, av Livio Maitan. Artikel från 1973. 

Om Falklands/Malvinaskriget (1982). Två artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.