Nicaragua

Texter om utvecklingen i Nicaragua

Nicaragua – en revolution på marsch, av Charles-André Udry. Artikel från 1979.

Den sandinistiska revolutionen, av Henri Weber. Bok från 1983.

Frågor om den nicaraguanska revolutionen, av Maria Sundvall. Artikel från 1983 (kommenterar bl a Webers bok).

Nicaragua: Revolutionen lever — men under press, av Maria Sundvall. Artikel från 1989. 

Vart går den nicaraguanska revolutionen?, av Will Macmahon. Artikel från 1989. 

Valnederlaget i Nicaragua, av Paul Le Blanc. I februari 1990 led sandinisterna i Nicaragua valnederlag mot den USA-stödda borgerliga oppositionen. Artikeln utreder orsakerna och försöker dra lärdomar av detta bakslag.

Nicaragua - blandekonomins förrädiska fallgrop, av Lloyd D'Aguilar. En kritik av Le Blancs artikel "Valnederlaget i Nicaragua".

Nicaragua och revolutionär marxism, av Paul Le Blanc. Replik till Lloyd D’Aguilars artikel "Nicaragua — blandekonomins förrädiska fallgrop".

Har FSLN någon framtid?, av Inger Björk. Om Nicaragua efter FSLNs valförlust 1990.

Nicaragua 1979-2019 – Sandinist-revolutionens historia, av Eric Toussaint och Nathan Legrand. Ett bokslut över revolutionens nederlag i Nicaragua.