Chile

Texter om utvecklingen i Chile.

Chile - den kommande konfrontationen. Resolution från Fjärde Internationalens förenade sekretariat i december 1971, dvs nära 2 år innan militärkuppen (september 1973).

Samtal med Allende, av Regis Debray. En närmast klassisk intervju från 1971 med den chilenske presidenten Salvador Allende.

Tidskriften Kommentar om Chile före militärkuppen. Artikelsamling om utvecklingen i Chile fram till militärkuppen hösten 1973.

Chile - frågor kring den chilenska revolutionen, utgiven av RMF -74.

Tidskriften Fjärde internationalen om Chile. Flera artiklar.

UP i Chile - gamla illusioner och nya, artiklar och dokument om Chile. Rött forum 14 (1976).

Chile under tre epoker (En studie av ett land i utveckling och underutveckling), av W Andersson, S Kärvling. Behandlar Chiles historia fram till slutet av 1960-talet, dvs ger bakgrunden till Allendes valseger 1970 och det följande revolutionära uppsvinget som krossades av militärkuppen hösten 1973.

Om Pinochets Chile, av Tor Sellström. Diskuterar vad som karakteriserade Pinochets diktatur i Chile, skillnader mellan olika slags diktaturer, vad som utmärker fascistiska rörelser m m

Den vita sparven – en berättelse från Pinochets Chile, av Alex Fuentes. Författaren berättar i romanform om Chile före militärkuppen och sin tid i Chile-juntans fängelser.

Chile: klasskamp och strategi 1970-73. Skrift från Förbundet Kommunist (från 1974).

Massmobilisering och folkmakt i Chile 1970-1973, av Tor Sellström. Bok från 1975.

Folkmakt – exemplet Chile, av Torbjörn Tännsjö. Om Tor Sällströms bok Massmobilisering och folkmakt i Chile 1970-1973.

Kapitalism och underutveckling i Chile, av André Gunder Frank. Ur boken "Kapitalism och underutveckling i Latinamerika". Ger en bakgrund till händelserna på 1970-talet.

Fallet Chile. Om möjligheten av en fredlig övergång till socialismen, av Brun, Hersch, Lohmann (red). Med texter av Salvador Allende, Paul M. Sweezy, Harry Magdoff m fl.

Tidskriften Kommunist om Chile. Artikelsamling från 1974 (Kommunist var Förbundet Kommunists teoretiska tidskrift).

Latinamerika: Vänd nederlagen till seger. Skrift från 1975 med dokument från Chiles Kommunistiska Förbund (LCC) om militärkuppen (september 1973) och kampen mot militärdiktaturen.

Hur jag lärde mig om 11 september, av Orlando Sepúlveda. Tillbakablick på Pinochets militärkupp i september 1973.

Chile i världens ögon, av Per Meurling. En ganska okänd skrift om Chile. Här berättar Meurling - utifrån en reformistisk ståndpunkt - om hur drömmen om den fredliga vägen till socialismen så blodigt krossades av den chilenska militären.

Lärdomar av Chile 1973, av Alan Woods. De chilenska folket har gått ut massiva demonstrationer mot makthavarna och har bemötts med brutalt våld. Polisen och militären i Chile har en blodig historia.


Vänsterpress om Chile-kuppen i september 1973. Artikelsamling från svensk vänsterpress med anledning att det 2013 är 40 år sedan militärkuppen.

Vänsterpress om Chile – oktober 2019. Chile skakas av massiva demonstrationer som protesterar mot den sittande regeringen. Våldsapparatens svar har varit brutalt, men kampen fortsätter.

Vänsterpress om Chile – november 2019. Kampen fortsätter i Chile.