Böcker/stalinismen

Böcker om stalinismen

Stalins förfalskarskola, av L Trotskij (om stalinismens förfalskning av ryska revolutionens historia).

Lenins kamp mot stalinismen. Texter av Lenin och Trotskij. Huvuddelen av denna bok består av en artikel av Trotskij som skisserar Lenins kamp mot stalinismen och den ökande byråkratiseringen av bolsjevikpartiet och den sovjetiska statsapparaten. Tillsammans med den finns dokument som stöder hans artikel. Dessutom finns ett antal andra dokument av Lenin och Trotskij, hela eller delar, för att runda av bilden av Lenins kamp under det sista året av sitt politiska liv.

Tredje internationalen efter Lenin, av L Trotskij. Trotskijs klassiska kritik av Kominterns stalinistiska politiska förfall under andra halvan av 20-talet.

Den förrådda revolutionen, av L Trotskij (analys av revolutionens byråkratisering/stalinisering.)

Den ofullbordade revolutionen 1917-1967, av I Deutscher.

Stalin. Deutschers klassiska Stalin-biografi.

Ryssland efter Stalin. Del 1 – Bokslut över en era, av Isaac Deutscher. I denna första del av boken, som kom ut 1953, försöker Deutscher göra ett bokslut över Stalin-epoken.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1, av Fernando Claudin.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin.

Stalin (del 1). Trotskijs ofullbordade Stalin-biografi (publicerad efter hans död). 

Samtal med Stalin, av Milovan Djilas.

Vi trodde på kommunismen. Ett antal f d kommunistiska författare redgör för sina erfarenheter av och brytning med stalinismen.

Fånge hos Stalin och Hitler, av Margarete Buber-Neumann. Många tyska kommunister drabbades av 30-talets stalinistiska terror, även Margarete och hennes man, Heinz Neumann: Han avrättades, hon hamnade i Gulag, för att 1940 överlämnas till Gestapo...

Revolutionens barn, av Wolfgang Leonhard. Stalinismen sedd inifrån: Ung flykting i 30-talets Sovjet fostras till partifunktionär. Återvänder till det besegrade Tyskland; deltar i uppbygget av DDR fram tills han hoppar av till Jugoslavien.

Kremls klockor, av Arvo Tuominen. Denna del av den f.d. finske kommunistledarens minnen är den mest omtalade. Den handlar om åren 1933-38, då författaren var i Sovjetunionen.

Den dialektiska materialismen och vetenskapen, av Maurice Cornforth. Ledande ideolog i brittiska kommunistpartiet argumenterar för lysenkoismen (byggd på föredrag hållet 1949, utgiven på svenska 1955).

Jag valde friheten, av Viktor Kravtjenko. Denne "avhoppare" från Stalins Sovjet fick en omfattande publicitet, särskilt i Europa, bl a beroende de förtalsrättegångar han blev inblandad i.

Jag valde rättvisan, av Viktor Kravtjenko.

Det stalinistiska arvet. En antologi sammanställd av Tariq Ali med texter som förklarar och kritiserar stalinismen ur marxistisk synvinkel.

Stalin. En kritisk studie över bolsjevismen, av Boris Souvarine.

Röda Kapellet, av Leopold Trepper. Om den ryktbara anti-nazistiska spionage- och motståndsorganisationen berättad av dess främste ledare. 

Sovjetmarxismen – en kritisk analys, av Herbert Marcuse. Det amerikanska originalet från 1958, men den svenska översättningen från 1984.

Slavarbete i Sovjet, av David J Dallin och Boris I Nicolaevsky. Den första mer seriösa och sakligt väl underbyggda skildringen av de sovjetiska arbetslagren på Stalins tid. Utgiven på svenska 1947.

Stalinfenomenets historia, av Jean Ellenstein. Författaren var historiker tillhörande det franska kommunistpartiet. Svenska översättningen gavs ut av Arbetarkultur 1977.

Resa i Sovjet. 1936 inbjöds André Gide till Sovjetunionen. När han kom hem skrev den blivande Nobelpristagaren "Resa i Sovjet" där han redogjorde för sina intryck. Boken blev en chock för okritiska Sovjetvänner.

Recension av Jean Ellensteins Stalinfenomenets historia, av Pierre Frank. En kritisk recension av Ellensteins bok.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.

Recension av Fallet Lysenko — ideologi och vetenskap i Sovjetunionen, av Hillel Ticktin. Lysenko var en sovjetisk agronom som spelade en stor roll under Stalin-epoken. Han lyckades genomdriva sin egna ovetenskapliga ärftlighetsidéer som norm för det sovjetiska jordbruket.

Underkategorier