Böcker om 30-talets terror

Böcker om 1930-talets terror

Stalinismen kastar masken. Utrensningen i Sovjetunionen 1936-39, av Beck och Godin. Två vetenskapsmän (en tysk och en ukrainare) ger en auktoritativ redogörelse för "den stora terrorn", som delvis bygger på självupplevda händelser.

Moskvaprocesserna, av Pierre Broué. En närmast klassisk bok om Moskvaprocesserna 1936-38.

Bakom Moskvarättegången, av Max Shachtman. Detta är ett viktigt historiskt dokument, skrivet kort efter 1:a Moskvarättegången. Det är ett av de första försöken att grundligt och kritiskt studera och analysera denna rättegång.

Mina 13 ryska år, av Susanne Leonhard. Hon flydde från nazismen, men hamnade i Gulag. Sonen Wolfgang utbildades samtidigt till kommunistisk funktionär och blev ledande i Östtyskland (han har också skrivit om sina upplevelser).

Fånge hos Stalin och Hitler, av Margarete Buber-Neumann. Många tyska kommunister drabbades av 30-talets stalinistiska terror, även Margarete och hennes man, Heinz Neumann: Han avrättades, hon hamnade i Gulag, för att 1940 överlämnas till Gestapo...

En som överlevde. En rysk revolutionärs upplevelser, av Alexander Barmine.

Jag valde friheten, av Viktor Kravtjenko. Denne "avhoppare" från Stalins Sovjet fick en omfattande publicitet, särskilt i Europa, bl a beroende de förtalsrättegångar han blev inblandad i.

Jag valde rättvisan, av Viktor Kravtjenko. 1949 åtalade den sovjetiske avhopparen en fransk kommunistisk tidning för förtal. Resultatet blev "århundradets rättegång" som fick enorm publicitet. Detta är Kravtjenkos redogörelse för rättegången.

Slavarbete i Sovjet, av David J Dallin och Boris I Nicolaevsky. Den första mer seriösa och sakligt väl underbyggda skildringen av de sovjetiska arbetslagren på Stalins tid. Utgiven på svenska 1947.