Kristen sionism predikar hat

Dan Cohn-Sherbook. The Politics of Apocalypse - The History and Influence of Christian Zionism. Oxford: Oneworld Books, 2006. -221 sid.

Den kristna sionismen är idag en världsomfattande rörelse. Den är en variant av den kristna fundamentalismen. Sionister är en politisk kraft främst i USA, men de är aktiva även i Västeuropa.. De är hängivna inte bara sionismen utan också staten Israel och dess utvidgning. Och de är dessutom en av de huvudsakliga islamhatarna vi har.

Kristsionismens ursprung, utveckling och politik redogörs ingående i en väldokumenterad ny bok av Dan Cohn-Sherbook. Han är professor, i judendom vid Wales universitet i Storbritannien, välkänd i samhällsdebatten och själv jude.

Jesus Kristus kommer.

Omkring en tiondel av amerikanerna bekänner sig till den kristna sionismen. Cohn­Sherbook säger "Det är den snabbast växande rörelsen bland de kristna av idag." De flesta kommer från medelklassen eller den övre medelklassen och tillhör de s.k. TV- evangelisterna, som i USA har ett betydande politiskt och ekonomiskt inflytande. Deras tro karakteriseras av en imperialistisk världssyn med Jesus Kristus som huvudsaklig gestalt. Han ska i närmsta framtid återvända till jorden, Och då kommer han, säger de kristna sionisterna, att svepa undan alla fiender dvs icke-troende och upprätta sitt världsherravälde med Jerusalem som huvudstad. De kristna sionisterna är övertygade om att de som Guds utvalda kommer att besparas förskräcklighetema i det världsomfattande krig som föregår Jesu Kristi återkomst och de kommer att mirakulöst lyftas upp till himmelen. Där skall de åse världens undergång. [1]

Kristsionisterna hävdar att Jesus kan återvända endast efter att judarna har koloniserat Palestina. Den tron grundas på Bibelpåståendet att Gud genom Abraham och Isak har tilldelat judarna just Palestina. Och det utlovade landet är inte begränsat till det nuvarande Israel. Både judiska och kristna sionister anser att området som sträcker sig mellan floderna Nilen och Eufrat och som idag befolkas av islamska och kristna araber rätteligen tillhör judarna och måste därför rensas. De kristna sionisterna ger stöd åt alla utrotningsprojekt som har araber som sitt mål. Och följaktligen ger de Israel sitt oinskränkta stöd och bidrar inte oväsentligt ekonomiskt till de judiska bosättningarna i det ockuperade Palestina. De har genom åren utövat ett hårt tryck på de olika regeringarna i USA att vidmakthålla och öka en proisraelisk och antipalestinsk politik.

Återkolonisera Palestina!

Rötterna till den kristna sionismen står att finna, säger Chon-Sherbook, i den ändrade synen på judarna som följde på den protestantiska revolutionen vid 1500-talets mitt.

Den katolska kyrkan rättfärdigade i begynnelsen sin klappjakt på dem som Jesu Kristi mördare. De otaliga protestantiska sekterna som uppkom trodde, även om de var lika antijudiska som katolikerna, att just judarna måste återkolonisera Palestina innan Jesu Kristi återkomst - för att världen skulle kunna räddas. Hållningen är väl att märka inget godtagande av judendomen och judarna utan de trodde liksom dagens kristna sionister att endast de judar som accepterade Jesus Kristus skulle räddas. De övriga skulle som anslutna till Anti-Krist slås ner av Jesus och hans styrkor och kastas i helvetets eld till ett evigt kval.

Cohn-Sherbook visar att f.o.m. 1600-talet kom allt fler protestantiska kyrkor i Europa men också senare i Amerika att utveckla föreställningar om hur judar skulle bosättas i Palestina. Synen sågs också som ett sätt att bli kvitt dem i Europa. Överheten i ett flertal europeiska länder uppvaktades med petitioner om att stödja schemat. Vid 1800-talets början hade ett flertal på varandra följande brittiska regeringar vunnits för saken. Deras skäl härför var utan tvivel att underminera det ottomanska imperiet som då härskade över Palestina men också den djupa avsky som fanns mot islam.

De kristna sionisterna kom, visar Cohn-Sherbook, att allt mera alliera sig med icke- religiösa judiska sionister vars planer att bosätta judar i Palestina inte hade ett jota med föreställningen om Jesu Kristi återkomst att göra, utan snarare var ett svar på att undkomma århundradens kristna judeförföljelsen Cohn-Sherbbok visar samtidigt att medan judarna utsattes för förtryck och förföljelse i Europa blomstrade deras närvaro i arabiska länder (sid. 44).

Kristna sionister för ett världskrig

Banden mellan de sekulära judiska och de kristna sionisterna i att befrämja det gemensamma projektet att kolonisera Palestina, skriver Cohn-Sherbook, kom att förstärkas av det stöd som gavs Theodore Herzl (1860-1904), den ungerske juden som ses som den moderna sionismens fader. Cohn-Sherbook kan visa att denna nära kolloboration har vidmakshållits intill idag. Han beskriver de starka politiska och finansiella band som existerar mellan de kristna och de judisk-israeliska sionisterna inklusive den omfattande sionistiska lobbyn i USA:s politiska kretsar.

Cohn-Sherbook visar övertygande att den kristna sionismen, i vars grunder finns en kraftig elakartad anti-islamsk syn, är ett huvudsakligt hinder till fred inte bara i Västasien utan världen över. För det är faktiskt så att en del kristna sionister inte bara önskar utan arbetar för ett slutgiltigt världskrig i tron att detta ska snabba på Jesu Kristi återkomst och deras egen upplyftande till himlen. Men Cohn-Sherbook tar också upp kritiken av den sionistisk-imperialistiska synen som en del judiska och kristna progressiva grupper har. Liksom de ortodoxtjudiska rabbinernas som utifrån sin religiösa tro anser att det är "förbjudet att påskynda det heligas fullbordan med mänskliga åtgärder" [2].

Yoginder Sikand.

Countercurrents.org 18 mars 2008. Översättning och noter Per-Erik Wentus.

Noter

[1] Ett talande exempel är bokserien Left Behind av Tim LaHaye och Jerry B Jenkins som sålts i närmare 100 miljoner exemplar. Den första boken, som utkom 1995, hade undertiteln A Novel of the Earth's Last Days. I en kommentar på nätet sägs "Left Behind, den bästsäljande thrillerserien om de sista dagarna, är paranoid pro-israelisk. Det kan tyckas knasigt men Amerikas högerledare tror verkligen på smörjan".

[2] De kristna sionisterna finns i dagens Sverige, även om de inte uppmärksammats. Organisationen Livets ord är en av deras moderna skapelser. Ledaren Ulf Ekman uttrycker sig såhär: "Jag är svensk kristen men jag är sionist eftersom jag från Bibeln klart ser Guds löften till det judiska folket att få återvända till sitt urgamla hemland. Alltså är jag en kristen sionist" Och han tillägger att han är mot alla former av antisemitism och att han inte hatar araber. Dvs. Ekman klargör att han inte är rasist. Se Sara Bornold. Kristen sionism i Sverige med Ulf Ekman som nutida exempel. Stockholm: Södertörns högskola, inst. för genus, kultur och historia, 2008. <http://sh.diva-portal.org/Smash/get/diva2:15829/FULLTEXT01>.

För den svenska kristna sionismen och Israel se Göran Gunner "Kristen sionistisk lobbying för staten Israel" Hittas på nätet under begreppet Kristen sionism.

<www.svenskakyrkan.se/Webbplats/System/Filer/718A067C-DB96-458A-90FE-66DD26440F39.pdf>

Kristsionismen har anor i Sverige. En av de främsta företrädarna var Zacharias Topelius (1818-1898), sagoberättaren som var gångbar i skolorna i Sverige in på efterkrigstiden. Om honom se Nils Erik Forsgård. I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1998. I recensionen "Topelius och antisemitismen" beskrivs han så här " ... det fanns ett antisemitistiskt element i Topelius tänkande. Det är inte fråga om någon aggressiv antisemitism, den vilar inte på någon rasteori och innefattar inget krav på fördrivande eller eliminering av judarna. Men det är ett tydligt antisemitiskt moment som tidigare forskning inte sett och möjligen inte velat se. ... Topelius antisemitism vilar på kristen grund. Judarnas religion har övervunnits av Kristus, men de fortsätter halsstarrigt i sin förblindelse tills en dag täckelset skall falla från deras ögon och de skall erkänna sitt misstag och omvända till kristendomen. Då skall de också återvända till Jerusalem. Detta är förutsättningen för hela världens frälsning; judarna har därmed en roll att spela i den kristna historiens slutfas". Se Bo Lindskog i: Historisk tidskrift för Finland nr 2000/1. sid 76-80. Det är en god sammanfattning av den kristna sionismens kärna.

För en översikt av den kristna sionismen i Sverige från 1880-tal t.o.m. 1990-talet se Göran Gunner När tiden tar slut. Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel. Stockholm: Studia Theologica Holmiensis, 1996.