Om Lenin

Böcker om Lenins teorier och arbete.

Lenins leninism, av Marcel Liebman. Kanske den bästa Lenin-biografi som skrivits. Nu fullständigt översatt. Till denna utgåva har vi också redigerat om notförteckningen och ändrat textfont.

Lenin och det revolutionära partiet, av Paul Le Blanc. Denna bok tillhör det absolut bästa som skrivits om Lenin och hans partiuppfattning.

Lenins sista strid, av M Lewin.

Lenins tankevärld, av Georg Lukács. En riktig klassiker. Första upplagan 1924. Nyutgåva 1967.

Lenins partiuppfattning: Från grupper till parti, 1895-1912. Denna läsvärda bok har sitt ursprung i den italienska vänsterorganisationen Avanguardia Operaia och den översattes och publicerades på svenska av Förbundet Kommunist.

Den unge Lenin, av Leo Trotskij. Den första delen av den Lenin-biografi som Trotskij avsåg att skriva (men som aldrig fullbordades).

Lenin, av Nadezjda Krupskaja. Lenins hustru minns.

Lenins Ungdom, av Isaac Deutscher.

Minnen av Lenin, av Clara Zetkin. Bok från 1925 där Zetkin berättar om sina möten med Lenin. Behandlar bl a kvinnofrågan och upproret i Tyskland 1920.

Lenin – en biografi, av David Shub. Den första större Lenin-biografin översatt till svenska (utgiven 1949). Författaren är mensjevik och kritisk till Lenin och ryska revolutionen.

David Shubs ”Lenin – en biografi”, av Max Shachtman. Kritisk recension av Lenin-biografin, vars författare David Shub är mensjevik.

Debatt om Shubs Leninbiografi. Shub svarar på Shachtmans kritiska recension av hans biografi, (se ovan) och Shachtman genmäler.

Lenin, av Louis Fischer. Denna läsvärda Lenin-biografi (från 1964) är den mest utförliga som finns på svenska.

Lenins tänkande, av Henri Lefebvre. Med en längre introduktion om Lefebvres politiska liv och verk. 

Vad Lenin verkligen sagt, av E Fischer och Franz Marek. Bra introduktion till Lenins tänkande.

Ofullbordad leninism, av Paul Le Blanc. Debatt och polemik om Lenin och leninismens betydelse idag. Författaren menar att Lenin, när man väl frigjort honom från alla förvrängningar och missuppfattningar, fortfarande har mycket att ge

Lenin i Zürich, av Alexander Solzjenitsyn. Med tanke på att Solzjenitsyn var mycket kritisk till ryska revolutionen, så är givetvis detta porträtt av Lenin strax före revolutionen högst kontroversiellt.

Recensioner och debatt om Solzjenitsyns Lenin i Zürich.

Underkategorier