Artiklar om Lenin

Artiklar om Lenins teorier och arbete.

Vladimir Iljitj Lenin, av Maxim Gorkij. Artikel ur Den Kommunisiska Internationalen nr 1 1920.

Nikolaj Lenin – mannen, människan, av Maxim Gorkij. Denna artikel skrev Gorkij 1924, kort efter Lenins död. Detta är originalversionen. I senare upplagor ombearbetades den för att passa in i den i rådande stalinistiska världsbilden.

Lenin och Rosa Luxemburg, av Max Shachtman.

Om Lenins partiuppfattning och byråkratiseringen, av E Mandel. Inledning till Paul Le Blancs bok "Lenin and the Revolutionary Party".

Om leninismen, av Ernest Mandel. Behandlar Lenins partiteori.

Lenin, Trotskij och partiet, av Norman Geras. Ur FI 3/80.

Om Lenins testamente, av L Trotskij.

Kfml(r), Lenin och "Vad bör göras?", av Martin Fahlgren. Om Lenins syn på partiet, det socialistiska medvetandet m m.

Den verklige Lenin, av P Å Westerlund. Vad stod egentligen Lenin för? Var stalinismen bara den naturliga följden av leninismen? Sådana frågor ställs och besvaras utförligt i denna skrift.

Lenin, Stalin och Trotskij i svenska uppslagsverk. En historisk tillbakablick - här redovisas vad vanliga svenska uppslagsverk, från Nordisk familjebok (20-talet) till Nationalencyklopedin (90-talet), skrev om de tre bolsjevikledarna.

Om organisationsfrågan hos Lenin och Luxemburg, av Daniel Bensaid. Artikelsamling från 1970.

Svenska kommunisterna och ”Lenins testamente”. På senhösten 1956, efter det sovjetiska KP:s 20:e kongress, informerade tidningen "Ny Dag" sina läsare om detta tidigare hemlighållna dokument.

Den ”okände” Lenin, av Stefan Lindgren. Efter Sovjetunionens sammanbrott har det varit på modet att hävda att Lenin var en mycket blodbesudlad diktator. Man brukar då hänvisa till tidigare opublicerade dokument. Här synas exempel på detta.

Monopol och socialism i Lenins imperialismanalys, av Anders Molander. En kritisk diskussion om Lenins imperialismteori.

Hur Lenin studerade Marx, av Nadezjda Krupskaja (Lenins livskamrat).

Britterna planerade attentat mot Lenin. Nya uppgifter om brittisk inblandning i mordförsök.

Lenins teori om staten. Utdrag ur E H Carrs stora arbete om Ryska revolutionen 1917-1923.

Inledning till Stat och revolution – Statens roll och socialdemokratin, av Alan Woods. Detta är ett förord till en nyutgåva av Lenins berömda skrift som skrevs augusti-september 1917 och gavs ut i slutet av november samma år.

Lenin och ”arbetararistokratin”, av Eric Hobsbawm. Den engelske marxistiska historikern analyserar bakgrunden till begreppet "arbetararistokrati" och hur Lenin använde det. Artikel från 1970, ur Monthly Review.

Lenin, bolsjevikpartiet – ödet för en formulering: Från ”Demokratisk centralism” till ”Demokratisk centralism, av Lars T Lih. Artikel som diskuterar begreppet "demokratrisk centralism" och hur det betraktades av Lenin och inom bolsjevikpartiet.

Kautsky och Lenin, av Lars T Lih. Ur Lihs bok, "Lenin Rediscovered", kapitel 1, de avsnitt där Lih visar hur mycket Kautskys teorier betydde för Lenins organisationsuppfattning.

Lenin och Kautsky – en bibliografi. Fram till 1;a världskriget ansåg Lenin att Kautsky var en stor marxist. Men därefter gick de skilda vägar. Bibliografin sammanställd av Martin Fahlgren.

Lenin och vi: Till det förgångna, tillbaka till framtiden, av Paul Le Blanc Artikel från 2011 om den leninistiska partiuppfattningen och dess tillämplighet idag. Diskuterar främst Lars Lihs bok om Lenins partibegrepp, se ovan..

Lenin, Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet. Kring 1905 kritiserade Rosa Luxemburg Lenins syn på partiet. I denna artikel studerar den amerikanske marxisten/historikern Paul Le Blanc närmare kritiken och dess relevans.

Luxemburg och Lenin i varandras ögon, av Paul Le Blanc.

Mytbildningen kring Lenins “partiuppfattning” eller vad de gjorde med "Vad bör göras?", av Hal Draper. Intressant (och viktig) artikel.

Lenin och filosofin, av Louis ALthusser. Anförande som författaren höll inför Franska filosofiska föreningen 24 februari 1968.

Lenin som filosof - Till försvar för den dialektiska materialismen, av Peter Fryer. Denna lovordade artikel är en polemik mot den socialistiska historikern E P Thompson, som hade attackerat den dialektiska materialismen, särskilt i Lenins tappning.

Demokratisk centralism – den demokratiska aspekten, av Marcel Liebman, Artikel om hur 1905 års ryska revolution påverkade Lenins partiuppfattning och syn på revolutionen och arbetarklassen.

Skönlitteraturens betydelse för Lenin, av Tariq Ali. Utländska författare som Shakespeare och Goethe, liksom ryska författare som Pusjkin, Tolstoj och Tjernysjevskij tillhörde Lenins favoriter.

Lenin och Sverige, av Gustav Johansson. Artikel från 1970. Artikelförfattaren var medlem i VPK.

Lenin och Finland, av Atos Wirtanen. Finland var en del av Ryssland fram till Oktoberrevolutionen 1917. Därför är det inte förvånande att Lenin visade Finland stort intresse.

Lenin är död, av Zeta Höglund. Denna dödsruna över Lenin (som dog 21/1 1924) publicerades i Folkets Dagblad Politiken 23/1. "Zäta" var vid denna tidpunkt ordförande i kommunistpartiet (SKP).

Lenins historiska betydelse, av Hjalmar Branting. Lenin avled 21/1 1924. Med anledning av detta skrev Branting denna dödsruna som publicerades 22/1 i dagstidningen Folkets Dagblad Politiken. Branting var då statsminister.

Från Marx till Lenin, av P-O Zennström. Skrift från 1970, där VPK-ideologen P-O Zennström redovisar "sin" Lenin.

Var det Lenin som skapade Ukraina?, av Grusha Gilseva. Om marxismen och nationernas rätt till självbestämmande.

”Ofullbordad leninism”, av Joe Auciello. En recension av Paul Le Blancs viktiga bok Ofullbordad leninism.

Synpunkter på Catherine Merridales bok Lenins resa till revolutionen 1917. Om en aktuell bok som behandlar Lenins berömda tågresa från Schweiz till revolutionens Ryssland (bl a via Sverige) mitt under brinnande världskrig.

Lenin bakom förvanskningarna, av Paul Le Blanc. Recension av Tariq Alis omtalade bok Dilemmas of Lenin, om Lenins liv. En översättning av ett kapitel ur boken har publicerats på marxistarkivet.

Lenin för vår tid, av Paul Le Blanc. Recension av boken Lenin for Today av John Molyneux.

King´s Cross-stationen. Recension av bok som handlar om Lenins tid i London, av Sheila Fitzpatrick. "Gnistan som tände revolutionen". I London (1902-05) slipade Lenins sina politiska idéer.

Lenins skratt, av Ilja Budrajtskis. Recension av en biografi över Lenin som gavs ut i Ryssland 2017.