Verk av Lenin sorterade efter dokumentets namn

Anmärkning: Här ingår ej artikelsamlingar, såsom "Lenins kamp mot ekonomisterna", "Lenin om kvinnans frigörelse" och "Lenins kamp mot stalinismen"

Titel År Dokumenttyp Kommentar
183 studenter inkallas till armén 1901 artikel
Agrarfrågan i Ryssland mot slutet av 1800-talet 1908 broschyr Lenin ägnade mycket tid åt att studera och analysera jordbruket och förhållandena på landsbygden. I denna skrift ger han en tillbakablick.
Agrarfrågan och ”marxkritikerna” 1901 bok
All makt åt sovjeterna! 1917 artikel
Alla ut i kamp mot Denikin! 1919 brev Sommaren 1919 gick Denikins vita armé till offensiv från Sydryssland
Allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 1 (14) december 1917 1917 tal Bl a tal om Konstituerande församlingen och häktningar av medlemmar av kadetpartiet
Allvarlig lärdom och stort ansvar 1918 artikel
Anarkism och socialism 1901 artikel
Andra internationalens opportunism och sammanbrott 1915 artikel
Andra internationalens sammanbrott 1915 artikel
Anmärkningar till det förslag om teser för Kommunistiska internationalens taktik som förelades tredje kongressen 1921 brev
Anmärkningar till förslaget om ”bestämmelser om förvaltningen av de nationaliserade företagen” 1918 dokument Från 2 juni
Antijudiska pogromer 1919 tal En grammofoninspelning av ett tal från slutet av mars 1919.
Appell till bönderna i Ukraina 1921 brev
Arbetar- och soldatdeputerades 2:a allryska sovjetkongress 1917 dokument Kongressen hölls 25-26 oktober
Arbetar-, bonde-, soldat och rödarmistdeputerades femte allryska sovjetkongress 1918 tal Kongressen hölls 4-10 juli 1918
Arbetar-, soldat- och bondedeputerades tredje allryska sovjetkongress 1918 tal Tre tal
Arbetarklassen och den nationella frågan 1913 artikel
Arbetarkvinnornas internationella dag 1921 artikel Om 8 mars
Arbetarnas förbund med de arbetande och utsugna bönderna 1917 artikel Publicerat i Pravda nr 104, den 19 november 1917
Arbetarpartiet och bönderna 1901 artikel
Arbetarpartiet och dess uppgifter under det nuvarande läget 1905 artikel
Arvet som vi avsäger oss 1897 artikel
Asiens uppvaknande 1913 artikel
August Bebel 1913 artikel
Avgörandet nalkas 1905 artikel Publicerad i nr 25 av tidningen Proletarij
Avskedsbrev till de schweiziska arbetarna 1917 artikel Skrevs när Lenin skulle återvända till Ryssland
Berninternationalens hjältar 1919 artikel
Bildandet av Kommunistiska internationalen 1919 tal Tal vid gemensamt möte med moskvasovjeten, allryska centrala exekutivkommittén m fl.
Blancism 1917 artikel Publicerad 8 april
Bojkotten mot bulyginska duman och upproret 1905 artikel
Bolsjevikerna måste ta makten 1917 brev
Bondedeputerades extraordinarie allryska sovjetkongress 1917 dokument Publicerat 15 och 19 november 1917
Bondedeputerades första allryska kongress den 4-28 maj (17 maj-10 juni) 1917 1917 dokument Publicerat 25 maj
Bondedeputerades kongress 1917 artikel Publicerad 16 april
Borgerlig och socialistisk pacifism 1917 broschyr Publicerades först 1924
Brev från fjärran (1:a brevet) * 1917 brev Publicerad med förkortningar i Pravda 21-22 april
Brev från fjärran (2:a brevet) 1917 brev Publicerat för första gången 1924
Brev från fjärran (3:a brevet) 1917 brev Publicerades först 1924
Brev från fjärran (4:e brevet) 1917 brev Publicerades först 1924
Brev från fjärran (5:e brevet) 1917 brev Publicerades först 1924
Brev om taktiken 1917 broschyr
Brev till arbetarna och bönderna med anledning av segern över Koltjak 1919 brev
Brev till bolsjevikkamraterna, som deltar i sovjetkongressen... 1917 brev Publicerat första gången i Pravda 7 november 1925
Brev till bolsjevikpartiets medlemmar 1917 brev
Brev till centralkommittén, Moskva- och Petrogradkommittéerna och de bolsjevikiska medlemmarna... 1917 brev Skrivet 1 oktober. Publicerat första gången 1921
Brev till centralkommittén, Moskva- och Petrogradkommittéerna och de bolsjevikiska medlemmarna... 1904 brev För första gången publicerat 1929
Brev till Centralkommitténs byrå i Ryssland 1903 brev
Brev till Centralkommitténs medlemmar i Ryssland 1904 brev Publcierat för första gången 1929
Brev till CK-medlemmarna 1917 brev Publicerat för första gången 1924
Brev till Clara Zetkin och Paul Levi 1921 brev
Brev till de amerikanska arbetarna 1918 brev
Brev till de tyska kommunisterna 1921 artikel
Brev till de tyska och franska arbetarna 1920 brev
Brev till de österrikiska kommunisterna 1920 brev Om bl a deltagande i parlametariska val
Brev till en kamrat om våra organisationsuppgifter 1902 brev
Brev till Europas och Amerikas arbetare 1919 artikel
Brev till G. M. Krzjizjanovskij, medlem av centralkommittén 1903 brev
Brev till Glebov (V. A. Noskov), medlem av CK 1904 brev
Brev till Hjalmar Branting 1901 brev
Brev till J M Sverdlov 1917 brev Publicerat ffg 1956
Brev till kamrater 1917 brev Publicerat 19-21 oktober 1917 i tidningen Rabotjij Put
Brev till kongressen m m * 1922 brev "Lenins testamente"
Brev till Proletarskoje Delo 1917 artikel Publicerad 15 juli
Brev till RSDAP(b):s Centralkommitté 1917 brev
Brev till RSDAP:s centralkommitté 1905 brev
Brev till stadskonferensen i Petrograd 1917 brev Publicerades första gången 1924
Brev till Sylvia Pankhurst 1919 brev
Brev till Ukrainas arbetare och bönder med anledning av segrarna över Denikin 1919 brev
Brevväxlingen mellan Marx och Engels 1913 artikel Förord till samlingsverk med brev
Brittisk pacifism och brittisk motvilja mot teori 1915 artikel Första gången publicerad först 1924
Brännämnen i världspolitiken 1908 artikel Om Persien, Turkiet, Indien, Kina m m
Bönder och arbetare 1917 artikel Publicerad 29 augusti i Rabotjij
Bönder och arbetarklass 1913 artikel
CK:s verksamhetsberättelse på RKP(b):s 9:e kongress 1920 tal
Dagboksblad 1923 artikel
Dagen före 1917 artikel Publicerad i Pravda 5 maj
De borgerliga partiernas och arbetarpartiets inställning till dumavalen 1906 artikel
De brittiska liberalerna och Irland 1914 artikel
De liberala förbunden och socialdemokratin 1905 artikel Kommentar till artikel av V. V. Vorovskij i tidningen Proletarij
De politiska partierna i Ryssland 1912 artikel
De politiska partierna i Ryssland och proletariatets uppgifter 1917 broschyr Publicerade i slutet av april (gamla stilen)
De ryska socialdemokraternas uppgifter * 1897 artikel
De som är förskräckta över det gamlas sammanbrott och de som kämpar för det nya 1917 artikel Publicerat ffg 22 januari 1929
Deklaration om det arbetande och utsugna folkets rättigheter 1918 dokument Publicerat i Pravda 4 januari 1918
Demokrati och narodism i Kina 1912 artikel
Demonstrationerna har börjat 1901 artikel
Den artonde juni 1917 artikel Publicerat 20 juni
Den hederliga försvarsvänligheten sådan den är idag 1917 artikel Publicerad 22 april
Den historiska innebörden av den inre partikampen i Ryssland 1910 artikel
Den hotande katastrofen och hur den bör bekämpas * 1917 broschyr
Den internationella socialistiska kongressen i Stuttgart 1907 artikel Om en viktig kongress för Andra internationalen
Den marxska teorins historiska öden 1913 artikel
Den nationella frågan i vårt program 1903 artikel
Den nya ekonomiska politiken och de politiska upplysningsavdelningarnas uppgifter 1921 tal
Den oundvikliga katastrofen och de överdrivna löftena 1917 artikel Publicerad i Pravda 16-17 maj
Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky * 1918 bok Se även Trotskijs "Kommunismen och terrorn (Anti-Kautsky)"
Den proletära revolutionens militärprogram 1916 artikel
Den revolutionära armén och den revolutionära regeringen 1905 artikel
Den revolutionära socialdemokratins plattform 1907 artikel
Den revolutionära socialdemokratins uppgifter i det europeiska kriget 1914 dokument
Den revolutionära ungdomens uppgifter 1903 artikel
Den ryska revolutionen och inbördeskriget 1917 artikel Publicerad i Rabotjij Put den 16 september
Den ryska revolutionens utrikespolitik 1917 artikel Publicerad 14 juni
Den socialistiska revolutionen och nationernas självbestämmanderätt (teser) 1916 artikel
Den stridbara militarismen och socialdemokratins antimilitaristiska taktik 1908 artikel
Den tredje partikongressen 1905 artikel Om det ryska socialdemokratiska arbetarpartiets 3:e kongress
Det efterblivna Europa och det avancerade Asien 1913 artikel
Det ekonomiska innehållet i narodismen och kritiken av den i hr Struves bok 1895 bok
Det politiska läget (fyra teser) 1917 artikel Publicerad 20 juli
Det revolutionära uppsvinget 1912 artikel
Det ryska socialdemokratiska arbetarpartiets valplattform 1912 artikel
Det socialistiska fosterlandet i fara! 1918 artikel
Det socialistiska partiet och den partiobundna revolutionismen 1905 artikel
Direktiv till sovjetdelegationen på Genuakonferensen 1922 dokument
Dumans upplösning och proletariatets uppgifter 1906 broschyr
Död chauvinism och levande socialism 1914 artikel
Efterord till boken: ”Socialdemokratins agrarprogram i den första ryska revolutionen 1905-1907” 1917 artikel
Efterskrift till teserna om en omedelbar annexionistisk separatfred 1918 dokument Ofullbordad text. Publicerad först 1929
Egendomligt och vidunderligt 1918 artikel Kritik av en resolution från "vänsterkommunisterna" som uttalat misstroende mot centralkommitténs linje i fredsfrågan. Publicerat 1 mars (16 februari) 1918
Ekonomi och politik under den proletära diktaturens epok 1919 artikel Artikeln oavslutad
En av revolutionens kärnfrågor 1917 artikel Publicerad i Rabotjij Put den 14 september
En bakåtsträvande strömning inom den ryska socialdemokratin 1899 artikel Kritik av s k ekonomister [NY]
En fransk socialists ärliga stämma 1915 artikel
En notis om ”vänsterkommunisternas” uppförande 1918 artikel Om
En olycklig fred 1918 artikel Om förhandlingarna i Brest-Litovsk
En plågsam men nödvändig lärdom 1918 artikel
En principfråga 1917 artikel Publicerad 28 maj
En publicists anteckningar 1920 artikel Handlar mest om arbetarrörelsen i Frankrike
En publicists anteckningar 1922 artikel
En skärpning av läget i Ryssland 1905 artikel
Ett försök till klassificering av de politiska partierna i Ryssland 1906 artikel
Ett inlägg om Iskras hållning 1903 artikel
Ett steg framåt, två steg tillbaka * 1904 bok En redogörelse och analys av Ryska Socialdemokratiska Partiets viktiga 2:a kongress 1903
Ett stort initiativ 1919 artikel
Fackföreningarnas roll och uppgifter under den Nya Ekonomiska Politiken 1922 dokument
Falska tal om friheten 1920 artikel
Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv 1922 tal Tal vid Kominterns 4:e kongress
Fjärde extraordinarie allryska sovjetkongressen 1918 dokument Rapport och resolution om fredsfördraget med Tyskland
Flygblad på 1:a maj 1896 1896 dokument
Fred eller krig? 1918 artikel Om förhandlingarna i Brest-Litovsk
Friedrich Engels 1895 artikel
Frihet att kritisera och enhet i handling 1906 artikel
Frågan om partitillhörigheten bland de demokratiska studenterna 1912 artikel
Frågor till delegaterna vid allmänna armékongressen för arméns demobilisering 1917 dokument Skriven senast 18 december 1917, tryckt första gången 1927
Från den första subbotniken vid Moskva-Kazan järnvägen till den första allryska majsubbotniken 1920 artikel Om de sk "kommunistiska lördagarna"
Från Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis (bolsjevikerna) centralkommitté 1917 brev Ultimatum till Kamenev m fl
Från Rysslands socialdemokratiska arbetarpartis (bolsjevikerna) Centralkommitté, Till alla partimedlemmar och till alla Rysslands arbetande klasser 1917 artikel Om sovjetregeringen och vissa bolsjevikers agerande
Från teserna för en rapport vid Petersburgs-organisationens stadskonferens den 8 oktober … 1917 brev Skrivet senast 4 oktober. Lenin ger synpunkter på de kandidater (bl a Trotskij) till den Konstituerande församlingen som bolsjevikpartiets CK tagit fram.
För bröd och fred 1917 artikel Publicerat ffg. på ty. i Jugend-Internationale nr 11, maj 1918
Förbrödringens betydelse 1917 artikel Publicerad 28 april
Föredrag om 1905 års revolution 1917 tal Hölls i Zürich för arbetarungdomar
Föredrag om RSDAP:s II kongress på Ryska revolutionära socialdemokratins utländska förbunds 2:a kongress 1903 tal
Förfallet hotar 1917 artikel Publicerad i Pravda 14 maj
Förord till den ryska översättningen av boken ”Brev från J Ph Becker, J Dietzgen, F Engels, K Marx och andra till F A Sorge och andra” 1907 artikel
Förord till den ryska översättningen av K Marx’ brev till L Kugelmann 1907 artikel Diskuterar bl a hur Marx såg på upproret i Paris 1871 (Pariskommunen)
Förord till den ryska översättningen av Kautskys ”Den ryska revolutionens drivkrafter och dess framtidsutsikter” 1906 artikel
Förord till den ryska översättningen av W. Liebknechts broschyr ... 1906 artikel
Förord till samlingsverket ”Tolv år” 1907 artikel
Förord till utgåvan av talet om hur folket bedras med paroller om frihet och jämlikhet 1919 broschyr
Förslag till beslut av Folkkommissariernas råd om evakuering av regeringen 1918 dokument
Förslag till dekret om bankernas nationalisering 1917 dokument Ffg publicerat i ofullständigt skick i november 1918
Förslag till dekret om konstituerande församlingens upplösning 1918 dokument Publicerat i Pravda och Izvestija 7 januari 1918
Förslag till dekret om konsumtionskommuner 1917 dokument Med bildandet av lokala konsumtionsföreningar ville man komma åt spekulanter m m
Förslag till dekret om rätt att återkalla 1917 dokument Publicerat 1918 (i bok med protokoll)
Förslag till förordning om arbetarkontroll 1917 dokument
Förslag till resolution om det rådande politiska läget 1917 dokument
Förslag till resolution om inställningen till den studerande ungdomen 1903 dokument
Förslag till upprop av bondedeputerades 2:a allryska kongress till bönderna 1917 dokument
Förändringen mellan klasserna 1917 artikel Publicerat 27 juni
Hellre mindre men bättre * 1923 artikel
Historien om RSDAP:s 2:a kongress 1903 artikel
Hur bör tävlan organiseras? 1917 artikel Publicerat ffg 20 januari 1929
Hur och varför man har bedragit bönderna 1917 artikel Publicerad i Pravda 1 juli
Hur vi bör omorganisera arbetar- och bondeinspektionen 1923 artikel
Hälsning till de italienska, franska och tyska kommunisterna 1919 artikel
Hälsning till de ungerska arbetarna 1919 brev
Hälsningar till den femte allukrainska sovjetkongressen 1921 brev
Hälsningsmeddelande till den bayerska rådsrepubliken 1919 brev 13 april 1919 utropade en sovjetkongress i Bayern att arbetarna gripit makten. Men segern blev kortvarig.
Händelserna på Balkan och i Persien 1908 artikel
I Australien 1913 artikel Om "arbetarregering"
Imperialismen och splittringen inom socialismen 1916 artikel
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium * 1916 bok
Inför stormen 1906 artikel
Inledning till resolutionerna av RSDAP(b):s sjunde allryska konferens (aprilkonferensen) 1917 artikel Publicerad 3 maj 1917
Inlägg på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 24 februari 1918 1918 tal Om Brest-Litovsk-förhandlingarna
Inlägg på RSDAP(b):s CK:s sammanträde den 23 februari 1918 1918 tal Om Brest-Litovskförhandliungarna
Iraklij Tsereteli och klasskampen 1917 artikel Publicerad 29 april
Kan bolsjevikerna behålla statsmakten? 1917 broschyr Publicerad 1:a gången i tidskriften Prosvesjtjenije i oktober 1917
Kapitalism och kvinnoarbete 1913 artikel
Kapitalismen i jordbruket. Om Kautskys bok och om Bulgakovs artikel 1899 artikel
Kapitalismen och arbetarnas invandring 1913 artikel
Kapitalismens utveckling i Ryssland * 1899 bok Delar av Lenins viktiga verk, sammanställt från olika svenska utgåvor
Karl Marx 1914 artikel
Klassamverkan med kapitalet eller klasskamp mot kapitalet 1917 artikel Publicerad i Pravda 6 maj
Kommunens lärdomar 1908 artikel
Kommunistiska internationalens andra kongress 1920 tal 5 tal: Kominterns huvuduppgifter, kommunistiska partiets roll, rapport koloniala frågan, villkor för inträde i Komintern, parlamentarismen
Kommunistiska internationalens första kongress * 1919 tal Tal och teser
Kommunistiska Internationalens tredje kongress 1921 dokument Teser om RKP:s taktik, tal till försvar för Kominterns taktik
Krig och revolution 1917 tal Föreläsning hållen den 14 maj
Kriget och Rysslands socialdemokrati 1914 artikel
Krigsmakt och revolution 1905 artikel
Krisen har mognat 1917 artikel
Krisen i partiet 1921 artikel Artikel skriven strax innan bolsjevikpartiets tionde kongress 1921, där fraktioner förbjöds. Intressant nog är Lenin i denna artikel för rätten att "bilda olika grupperingar" inför en kongress.
Krisens lärdomar 1917 artikel Publicerad 22 april
Kritiska anmärkningar i den nationella frågan 1913 artikel
Leo Tolstoj 1910 artikel Skriven med anledning av Tolstojs död
Leo Tolstoj som den ryska revolutionens spegel 1908 artikel
Liberalism och demokrati 1912 artikel
Manifest till det ukrainska folket 1917 dokument
Marknadsfrågan 1893 bok
Marx om amerikansk ”allmän jorddelning” 1905 artikel
Marxism och reformism 1913 artikel
Marxism och revisionism 1908 artikel
Marxism och uppror 1917 brev Publicerades första gången 1921
Marxismens tre källor och tre beståndsdelar 1913 artikel
Material för förberedelsen av program för RSDAP 1902 dokument
Material för revision av partiprogrammet 1917 dokument Skrivet i slutet av maj, publicerat som broschyr i juni 1917
Materialism och empiriokriticism - Kritiska anteckningar om en reaktionär filosofi * 1908 bok Lenins viktigaste (och mest omfattande) filosofiska arbete
Medborgare! Se vilka metoder alla länders kapitalister använder! 1917 artikel Publicerad 14 april
Meningsskiljaktigheter i den europeiska arbetarrörelsen 1910 artikel
Militären och revolutionen 1905 artikel Om ryska armén under 1905 års revolution
Moskvaupprorets lärdomar 1906 artikel
Mot bojkott 1907 bok
Människor från en annan värld 1918 artikel Ffg publicerat den 21 januari 1926 i Pravda
Möte med partiarbetare i Moskva den 27 november 1918 1918 tal
Notiser till frågan om uppgifterna för vår delegation i Haag 1922 dokument
Nya tider och gamla fel i ny gestalt 1921 artikel
Nya uppgifter och nya krafter 1905 artikel
Om arbetarpartiets inställning till religionen 1909 artikel
Om att förväxla politik med pedagogik 1905 artikel Artikeln ofullbordad
Om betingelserna för upptagandet av nya medlemmar i partiet. 1922 brev Två brev till Molotov
Om block med kadeterna 1906 artikel
Om bojkotten 1906 artikel
Om brott mot enheten som döljs med skrik om enhet 1914 artikel
Om den egna regeringens nederlag i det imperialistiska kriget 1915 artikel
Om den framväxande riktningen ”imperialistisk ekonomism” 1916 artikel
Om den revolutionära frasen 1918 artikel Diskuterar frågan om separatfred med Tyskland
Om den stridbara materialismens betydelse 1922 artikel
Om det franska kommunistiska partiets teser i agrarfrågan 1921 artikel
Om dubbelväldet * 1917 artikel Publicerad 9 april
Om en karikatyr på marxismen och om imperialistisk ekonomism 1916 artikel
Om fackföreningarna, om den nuvarande situationen och om kamrat Trotskijs misstag 1920 tal
Om fackföreningarnas uppgifter 1919 artikel Ofullbordad artikel om fackföreningsrörelsen i Sovjet
Om författningsillusioner 1917 artikel Publicerad i Pravda 4-5 augusti
Om hungersnöden 1918 artikel
Om hållningen till borgerliga partier 1907 artikel
Om Juniusbroschyren * 1916 artikel Kritik av Rosa Luxemburgs skrift "Socialdemokratins kris"
Om kampen mot socialchauvinismen 1915 artikel Rapport från internationell socialistisk kvinnokonferens
Om kompromisser 1917 artikel Publicerat i tidningen Rabotjij Put 3 september
Om kompromisser 1920 artikel Artikeln ofullbordad
Om kooperationen * 1923 artikel
Om liberal och marxistisk uppfattning av klasskampen 1913 artikel
Om nationernas självbestämmanderätt * 1914 artikel
Om naturaskatten 1921 broschyr
Om några särdrag i marxismens historiska utveckling 1910 artikel
Om nödvändigheten av att bilda ett förbund av Rysslands lantarbetare 1917 artikel Publicerad 24-25 juni i Pravda
Om parollen Europas förenta stater 1915 artikel
Om paroller 1917 broschyr
Om partiets reorganisering 1905 artikel
Om proletariatets uppgifter i den nuvarande revolutionen * 1917 dokument Aprilteserna med kortfattade kommentarer
Om proletär kultur 1920 dokument
Om proletär milis 1917 artikel Publicerad 20 april
Om revolutionens två linjer 1915 artikel
Om skabb 1918 artikel Om oppositionen mot slutande av separatfred
Om sovjetmakten i Ukraina - Resolutionsutkast från RKP(b):s CK 1919 dokument
Om sovjetmaktens aktuella uppgifter på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 29/4 1918 1918 tal Om Brestförhandlingarna (utdrag ur tal)
Om sovjetrepublikens internationella och inre läge 1922 tal Referat av tal vid Metallarbetarförbundets kongress i mars 1922
Om Sovjetunionens bildande 1922 brev
Om staten 1919 tal
Om Stockholmskonferensen 1917 artikel
Om storryssarnas nationalstolthet 1914 artikel
Om strejker 1899 artikel
Om utrikeshandelsmonopolet 1922 brev
Om vår revolution 1923 artikel
Om ”demokrati” och diktatur 1918 artikel
Om ”Fredsprogrammet” 1916 artikel
Om ”kulturell-nationell” autonomi 1913 artikel
Om ”vänster”-barnslighet och småborgerlig mentalitet 1918 artikel Från början av maj 1918
Partiorganisation och partilitteratur 1905 artikel
Partisankrig 1906 artikel
Pitirim Sorokins värdefulla erkännanden 1918 artikel
Plechanov om terror 1917 artikel Publicerad i Pravda 22 december 1917
Profetiska ord 1918 artikel Publicerad 2 juli i Pravda
Proletariat och bönder 1905 artikel
Proletariatets kamp och bourgeoisins servilitet 1905 artikel
Proletariatets och böndernas revolutionära demokratiska diktatur 1905 artikel
Proletariatets uppgifter i vår revolution (Utkast till plattform...) 1917 dokument
Protest av det finländska folket 1901 artikel
Protest av ryska socialdemokrater 1899 artikel
På rätt väg 1909 artikel
På saklig grund 1918 artikel
På väg mot enhet 1910 artikel
Radiomeddelande från folkkommissariernas råd 1917 tal Publicerat bl a i Izvestija 31 oktober
Rapport från Allryska centrala exekutivkommittén ... 7:e allryska sovjetkongressen 1919 tal
Rapport om arbetarnas ekonomiska situation i Petrograd... 1917 tal Tidningsreferat publicerat i Pravda den 20 (7) december 1917
Referat på en sammankomst... (med Aprilteserna) 1917 tal Innehåller Lenins berömda Aprilteser
Reformisternas plattform och de revolutionära socialdemokraternas 1912 artikel
Resolution av RSDAP(b):s CK om oppositionen i CK 1917 dokument Publicerat (utom 3 första punkterna) i Pravda 4 november
Resultaten av diskussionen om självbestämmandet 1916 artikel
Revideringen av partiets agrarprogram 1906 artikel
Revolutionen i Ryssland har börjat 1905 artikel Skriven med anledning av "Den blodiga söndagen" 9 januari 1905
Revolutionen lär oss 1905 artikel
Revolutionens etapper, riktning och perspektiv 1906 artikel
Revolutionens lärdomar 1917 artikel Publicerad i tidningen Rabotjij 30-31 augusti
Revolutionens lärdomar 1910 artikel Om 1905 års revolution
Revolutionens uppgifter 1917 artikel Publicerad i Rabotjij Put den 26 och 27 september
Revolutionär äventyrlighet 1902 artikel
RKP(b):s elfte kongress den 27 mars-2 april 1922 1922 tal Politisk verksamhetsberättelse m m
RKP(b):s sjunde, extra kongress den 6-8 mars 1918 1918 dokument
RSDAP(b):s 7:e allryska konferens (aprilkonferensen) 24-29 april * 1917 dokument Tal, rapporter och teser från Aprilkonferensen
RSDAP(b):s CK:s ståndpunkt i frågan om den annexionistiska separatfreden 1918 artikel
RSDAP:s 6:e allryska konferens (i Prag) 5-17 januari 1912 1912 dokument
RSDAP:s femte kongress 30 april-19 maj (13 maj-1 juni) 1907 1907 dokument
Rustningar och kapitalism 1913 artikel
Rysslands kommunistiska partis (bolsjevikerna) 8:e kongress den 18-23 mars 1919 1919 tal
Rysslands kommunistiska partis (bolsjevikerna) tionde kongress 1921 dokument Tal och dokument från 10:e partikongressen 1921
Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis utländska sektioners konferens 1915 artikel Konferensen hölls i Bern (Schweiz) 24 februari till 4 mars.
Råd från en åskådare 1917 brev Publicerades för första gången i Pravda 7 november 1920
Sammanfattande tal om debatten om sovjetmakten i Ukraina 1919 tal Tal vid RKP(b):s åttonde allryska konferens
Sammanträde med Petrograds arbetar- och soldatdeputerade sovjet 1917 dokument Publicerat i Izvestija TsIK den 26 oktober 1917
Sammanträde med RSDAP(b):s centralkommitté 10 oktober 1917 dokument Första gången publicerat i tidskriften Proletarskaja Revolutsija 1922
Sammanträde med RSDAP(b):s centralkommitté 16 oktober 1917 dokument Första gången publicerat i tidskriften Proletarskaja Revolutsija 1927
Sex teser om sovjetmaktens närmaste uppgifter 1918 dokument
Sista breven 1923 brev Lenins 3 sista brev
Skall man bojkotta Riksduman? 1906 artikel
Skrivelse till F. E. Dzerzjinskij. Om kampen mot kontrarevolutionärerna och sabotörerna 1917 brev Från december 1917
Småborgerlig och proletär socialism 1905 artikel
Socialdemokratin och den provisoriska revolutionära regeringen 1905 artikel
Socialdemokratins agrarprogram i den första ryska revolutionen 1905-1907 1907 bok Bokslut över de ryska socialdemokraternas agrarprogram från 1903 och framåt
Socialdemokratins förhållande till bonderörelsen 1905 artikel
Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen 1905 bok Klassisk skrift där Lenin lägger ut texten om den linje han anser socialdemokraterna bör föra i Ryssland
Socialism och anarkism 1905 artikel
Socialism och religion 1905 artikel
Socialismen och bönderna 1905 artikel
Socialismen och kriget 1915 broschyr
Socialismen tillintetgjord än en gång 1914 artikel
Socialistrevolutionärernas parti bedrar åter bönderna 1917 artikel Publicerad i tidningen Rabotjij Put 24 oktober
Sovjetmakt – vad är det? 1919 tal Grammofoninspelat tal från slutet av mars 1919.
Sovjetmaktens framgångar och svårigheter 1919 tal
Sovjetmaktens närmaste uppgifter 1918 artikel
Stat och revolution * 1917 broschyr Publicerad i broschyrform 30 november 1917
Stolypin och revolutionen 1911 artikel Om den ryske ministerpresidenten Stolypin, som mördades i början av september 1911
Studentrörelsen och det nuvarande politiska läget 1908 artikel
Svar av N. Lenin till Rosa Luxemburg: Ett steg framåt, två steg tillbaka 1904 artikel Lenins svar på Rosa L:s kritik mot hans syn på partiet
Svar på en amerikansk journalists frågor 1919 brev
Svar på frågor från bönder 1917 artikel Publicerad i Pravda 8 november
Symtom på bankrutt 1902 artikel
Tal om hur folket bedras med paroller om frihet och jämlikhet 1919 tal Talet hölls vid Första allryska kongressen om vuxenutbildning
Tal om inställningen till provisoriska regeringen på arbetar- och soldatdeputeradesovjeternas 1:a allryska kongress 1917 tal Publicerat 15-16 juni
Tal om krig och fred på sammanträde med RSDAP(b):s CK 1918 artikel Protokoll från den 11 (24) januari 1918
Tal om kriget på Arbetar- och soldatdeputerades sovjets 1:a allryska kongress 1917 tal Publicerat i Pravda 30 juni - 2 juli
Tal om nationaliseringen av bankerna 1917 tal Talet hölls vid ett sammanträde emd allryska centrala exekutivkommittén den 14 (27) december 1917
Tal om revolutionens årsdag på den 6:e extraordinarie sovjetkongressen 1918 tal Publicerades 9 november 1918 i bl a Pravda
Tal om upplösningen av konstituerande församlingen... 6 januari 1918 1918 tal Publicerat i Pravda 9 januari 1918
Tal på arbetskommissariernas 2:a allryska kongress den 22 maj 1918 1918 tal
Tal på bondedeputerades 2:a allryska kongress 1917 tal
Tal på ett möte i Moskvastadsdelen Krasnaja Presnja 1918 tal Talet hölls 26 juli 1918.
Tal på ett sammanträde med allryska centrala exekutiv-kommittén, Moskvas stadssovjet och representanter för företagskommittéer ... 1918 bok Talet hölls 29 juli i Moskva
Tal på folkhushållningsrådens 1:a allryska kongress den 26 maj 1918 1918 tal
Tal på Moskvasovjetens högtidssammanträde till Tredje internationalens ettårsdag 1920 tal
Tal på Moskvasovjetens plenum 20 november 1922 1922 tal Detta är Lenins sista tal
Tal på Östfolkens kommunistiska organisationers andra allryska kongress 1919 tal Om bl a inbördeskriget och det internationella läget
Tal till EKKI om vänsterismen 1921 tal Diskuterar särkilt den ultravänsterism som tog sig uttryck i den sk Marsaktionen i Tyskland
Tal vid 2:a allryska fackföreningskongressen 1919 tal Handlar bl a om fackföreningarnas uppgifter
Tal vid en arbetarkonferens i stadsdelen Presnja i Moskva 1918 tal
Tal vid ett sammanträde med RSDAP(b):s CK 1 november 1917 tal Publicerat ffg 1922
Tal vid jordavdelningarnas, fattigbondekommittéernas och kommunernas 1:a allryska kongress 1918 tal
Tal vid RSDAP:s andra kongress 1903 tal Tre av Lenins tal vid denna viktiga partikongress
Tal å RSDAP:s vägnar vid begravningen av Paul och Laura Lafargue 1911 tal Paul och Laura Lafargue (som var dotter till Marx) hade avslutat sina liv genom att på ålderns höst tillsammans begå självmord.
Telegram till den sovjetiska regeringen i Ukraina och Sydfrontens högkvarter 1920 dokument
Telegram till Röda arméns befälhavare (i Serpuchov) 1918 dokument Gäller Ukraina
Teser om konstituerande församlingen 1917 dokument Publicerade i Pravda den 26 (13) december
Teser om politiska nuläget 1918 dokument
Teser till Kommunistiska internationalens andra kongress * 1920 dokument Teser om nationella och koloniala frågan, agrarfrågan, huvuduppgifter, intagninsvillkor ("21 punkterna")
Till alla guvernements- och distriktssovjeter 1918 dokument
Till arbetarkvinnornas internationella dag 1920 artikel Publicerad på internationella kvinnodagen
Till bedömningen av den ryska revolutionen 1908 artikel
Till befolkningen 1917 artikel Publicerad i Pravda 6 november
Till deltagarna i den sittande kommissionen om taktiken vid Kominterns tredje kongress 1921 brev Lenin gör självkritik för "vänsteristiska" ståndpunkter under bl a 1917
Till den allukrainska sovjetkongressen 1922 brev
Till den internationella socialistiska byråns sekretariat i Brüssel 1905 brev
Till frågan om bolsjevikledarnas inställelse inför domstol 1917 brev Publicerat först 1925
Till frågan om dialektiken 1915 dokument
Till frågan om internationalisternas enhet 1917 dokument Uppmaning till enhet mellan de revolutionära krafterna
Till frågan om kampen mot kriget 1922 brev
Till historien om den olycksaliga fredens problem 1918 dokument Teser + efterskrift till teserna skrivna 7-11 (20-24) januari 1918
Till historien om frågan om diktaturen 1920 artikel Publicerades i tidskriften Kommunistitjeskij Internatsional, nr 14, den 9 november 1920
Till karakteristiken av den ekonomiska romantiken 1897 bok
Till minnet av Herzen 1912 artikel Alexander Ivanovitj Herzen (1812-1870) var en radikal, socialistisk rysk författare
Till minnet av kommunen 1911 artikel Med anledning av Pariskommunens 40-årsjubileum
Till Oktoberrevolutionens fyraårsdag 1921 artikel
Till partiets medlemmar 1904 brev För första gången publicerat 1929
Till Pravdas tioårsjubileum 1922 artikel
Till RSDAP:s Centralkommitté 1917 brev Föreslår taktik gentemot regeringen efter Kornilovs kuppförsök
Till Rysslands medborgare! 1917 dokument
Tre kriser 1917 artikel Publicerad 19 juli
Tredje Internationalen och dess plats i historien 1919 artikel
Tredje internationalens uppgifter 1919 artikel
Två taktiska linjer 1905 artikel
Ukraina 1917 artikel Kommenterar kritiskt den Allmänna lag om Ukrainas organisering som antagits av den ukrainska Centralradan(Centralrådet)
Ultimatum från det revolutionära Riga 1905 artikel
Ultimatum från majoriteten i RSDAP(b):s CK till dess minoritet 1917 dokument Publicerat ffg 1922
Under falsk flagg 1915 artikel Publicerades först 1917
Ungdomsföreningarnas uppgifter 1920 tal
Upprop till partiet 1906 artikel
Upprop till soldaterna i alla krigförande länder 1917 artikel Publicerad 21 april
Ur den ryska arbetarpressens historia 1914 artikel
Ur en publicists dagbok 1917 artikel Publicerad i tidningen Rabotji 1 september
Ur en publicists dagbok - Vårt partis fel 1917 artikel Om bolsjevikernas förhållningssätt till det s k förparlamentet
Ur ett tal i arbetar-, bonde, och rödarmistdeputerades Moskvasovjet 23/4 1918 1918 tal Handlar om Brestförhandlingarna
Utgången av presidentvalet i USA och dess innebörd 1912 artikel USA har förändrats mycket sedan 1912, men när det gäller det politiska systemet, t ex tvåpartiväldet, finns även stora likheter..
Utkast och förklaring till program för det socialdemokratiska partiet 1896 artikel
Utkast till plan för vetenskapliga och tekniska arbeten 1918 artikel
Utkast till resolution för Kominterns fjärde kongress i frågan om Kommunistiska internationalens program 1922 dokument Om övergångskrav och delkrav
Utkast till valupprop 1906 artikel
Utrikespolitikens hemligheter 1917 artikel Artikel publicerad 10 maj
Vad bör göras? * 1902 bok Stridsskrift mot "ekonomisterna"
Vad kan kadeterna ha räknat på när de avgick ur ministären? 1917 artikel Publicerad 15 juli
Vad kapitalisterna och proletärerna menar med ”skam” 1917 artikel Publicerad 23 april
Vad man inte bör efterlikna hos den tyska arbetarrörelsen 1914 artikel
Vad skall man börja med? 1901 artikel
Vad är ”folkvännerna” och hur kämpar de mot socialdemokraterna? * 1894 bok
Valen till Konstituerande församlingen och proletariatets diktatur 1919 artikel Publicerades i tidskriften Kommunistitjeskij Internatsional nr 7 och 8
Valkampanjen och valplattformen 1911 artikel
Var är makten och var är kontrarevolutionen? 1917 artikel Publicerad 6 juli
Varför jag utträdde ur Iskras redaktion 1903 artikel
Vari bestod felet? 1918 artikel Om Brest-Litovskförhandliungarna
Varthän provisoriska regeringens kontrarevolutionära steg leder 1917 artikel Publicerad 28 april
Vem gagnar det? 1913 artikel
Vi betalade alldeles för dyrt 1922 artikel
Vilka uppgifter åligger den revolutionära arméns kampavdelningar? 1905 artikel
Vilken klass representerar dagens och ”morgondagens” Cavaignacar? 1917 artikel Publicerat 16 juni
Vunnet och registrerat 1919 artikel Om bildandet av Kommunistiska internationalen
Vår närmaste uppgift 1899 artikel
Vår rörelses trängande uppgifter 1900 artikel
Våra dagars huvuduppgift 1918 artikel
Vårt partis uppgifter i internationalen 1917 dokument
Vårt program 1899 artikel
Zemstvokampanjen och Iskras plan 1904 broschyr
Åttonde allryska sovjetkongressen 1920 tal Rapporter och resolutionsförlag
Än en gång om fackföreningarna, den nuvarande situationen och kamraterna Trotskijs och Bucharins fel 1921 tal
Än en gång om partitillhörighet och partiobundenhet 1909 artikel
”Maktkrisen” 1917 artikel Publicerad i Pravda 2 maj
”Vänsterismen” – kommunismens barnsjukdom * 1920 bok

Till webbens startsida