Tunisien

Texter om utvecklingen i Tunisien

Den framväxande kontrarevolutionen i Tunisien och Egypten, av Mahdi Darius Nazemroaya. Artikel från "Global Research" februari 2011. Global Research är en forskningsorganisation i Kanada.

Tunisien: en revolutionär process?, av Chawqui Lotfi. Artikel från februari 2011. 

”Vilken sorts revolution?”, av Ahlem Belhadj. Artikel om Tunisien från augusti 2011 (dvs innan de just avslutade valen).

”Tunisiska islamister har lovat att lyda de internationella ekonomiska institutionerna”, av Farooq Sulheira. Intervju med den tunisiska aktivisten Azza Chamkhi.

Valen till konstituerande församlingen i Tunisien: Al-Nahdas seger bereder marken för fler uppror, av Jorge Martín. Artikel som analyserar resultaten vid valen i Tunisien i oktober 2011.

Bouazizis gnista – inledningen på en lång revolutionär process. Tal av Gilbert Achcar vid ettårsminnet av inledningen av den tunisiska revolutionen i Sidi Bouzid, 18 december 2011.

Kraftmätningen ägde aldrig rum. Intervju med tunisisk fackföreningsaktivist om strejkerna i november-december (2012) och den planerade generalstrejk som avblåstes.

”Socialismen är vårt perspektiv, det revolutionära partiet vårt medel”. Pressmeddelande från LGO (Arbetarnas vänsterförbund) en revolutionär socialistisk organisation i Tunisien, som bildades i september 2013.

Dokument: Fullständig seger åt den tunisiska revolutionen. Uttalande från Al Mounadhil-a, en arabspråkig webbplats som publiceras av Fjärde internationa­lens marockanska sektion. 

Dokument: Uttalande vid grundandet av "14 januarifronten". 21 januari [2011] höll ett antal radikala organisationer i Tunisien ett möte där detta uttalande antogs, och organisationen "14 januarifronten" bildades.