Algeriet

Texter om Algeriet

Revolution i Algeriet. Bok från 1958 där Victor Vinde på ett mycket levande och insiktsfullt sätt beskriver det då pågående befrielsekriget i Algeriet som inleddes 1954 och pågick i över 7 år.

Fronten - Dokument från kriget i Algeriet, av Robert Davezies. 1954 bröt det ut ett uppror mot det franska kolonialväldet i Algeriet. Kampen blev mycket blodig och slutade att Algeriet erövrade sin självständighet sommaren 1962.

Kriget i Algeriet, av Jules Roy. F d överste i franska flygvapnet om kriget i Algeriet. Boken från 1960.

Befrielsekriget i Algeriet, kort historik, av Ian Birchall. En kortfattad redogörelse för befrielsekriget i Algeriet 1954-62.

Brödernas kamrater, av Sylvain Pattieu. Om solidaritetsrörelsen med befrielsekampen i Algeriet.

Krisen i Algeriet, av Mohamed El Khalfioui. Artikel från juni 2009.

Algeriet – ungdomsrevolt skakar diktaturen, av Chawki Sahli. Artikel från februari 2011 angående oroligheterna i Algeriet i januari detta år.

”I Mali och Algeriet kämpar vi mot grupper som vi stöder i Syrien”. Intervju med Alain Chouet, f d ansvarig för säkerhetsfrågor inom den franska säkerhetstjänsten DGSE, publicerad i den franska veckotidningen "Marianne" 18 januari 2013.

Femtio år sedan den franska imperialismen besegrades i Algeriet, av Per-Olof Mattson.

För en enväldig konstituerande församling, kampen fortsätter! Uttalande från Fjärde internationalens algeriska sektion PST efter president Bouteflikas avgång 2 april 2019. Även en intervju med en medlem i PST. Tidigare publicerade i Internationalen.

Arabvåren lever vidare i Algeriet (intervju med Hamza Hamouchenne). I februari i år startade omfattande demonstrationer mot regeringen. Dessa tvingade i början av april diktatorn Bouteflika att avgå. Därefter har mobiliseringarna fortsatt mot de styrande militärerna.

Frantz Fanons tänkande är fortfarande levande i Algeriets frihetskamp, av Hamza Hamouchenne. Artikel från Jacobin magazine till 60-årsminnet av Frantz Fanons död. Behandlar revolutionen i Algeriet på 1950-talet och hur den hänger samman med utvecklingen där idag.

Dokument: Stoppa den franska militära interventionen i Mali! Nej till algeriskt samarbete! Uttalanden från 17 och 20 januari 2013 av Fjärde internationalens algeriska sektion.