Sydafrika

Texter om utvecklingen i Sydafrika.

Tidskriften Fjärde Internationalen om Sydafrika (1986-93). Om slutskedet av kampen mot aphartheid-regimen.

Berättelsen om två apartheidsystem, av Paul D'Amato. Artikel från 2009 där gårdagens Sydafrika jämförs med dagens Israel.

Vissa föds stora, vissa uppnår storhet, och en del tvingas på storhet, av Brian Ashley. Artikel om Nelson Mandela från december 2013, efter hans bortgång. Ur den sydafrikanska tidningen Amandla! Berör Mandelas betydelse för Sydafrikas förvandling och arvet efter honom.

Bygg arbetarklassens och de utblottades rörelse! Artikel ur den sydafrikanska vänstertidningen Amandla!, augusti 2018. Om hur en ny vänsterrörelse ska kunna byggas i Sydafrika.

Varför rörelsen bland kåkstädernas invånare utgör ett hot mot ANC, av Azad Essa. Artikel från november 2018 om rörelsen AbM, som kämpar för att förbättra förhållandena för de fattiga massor som lever i Sydafrikas kåkstäder.

Om Sydafrika inför valet. I april eller maj i år (2019) går Sydafrika till val. Vi publicerar här en artikelsamling med lite bakgrund inför valet, fr a om frågan om en jordreform.

Sydafrikas arméchef i Moskva för samtal om militärt samarbete, av Peter Fabricius. Sydafrika fortsätter flirten med Moskva.

Artikelsamling: Sydafrika i valet och kvalet. Sydafrika står inför många problem, bland annat en djup energikris, samtidigt som man står inför svåra internationella utmaningar: kriget i Ukraina och relationerna till Ryssland, USA, Europa, m m

Internationalism och kriget i Ukraina – hyckleriet i delar av vänstern, av Dale T McKinley. Artikelförfattaren är en sydafrikansk vänsteraktivist.

Brics till attack mot dollarns diktatur, av Martine Orange. Brics-länderna har nyligen (2023) haft ett viktigt toppmöte i Sydafrika. Vad kom de egentligen fram till?

To Russia with Love och hopplös hängivenhet, av Peter Fabricius. ANC:s generalsekreterare besökte nyligen Moskva och yttrade bl a att ANC till varje pris skulle vara lojalt med Ryssland. Något som lett till protester i Sydafrika.

Dokument: Svart revolt i Sydafrika. Resolution från Fjärde internationalens exekutivkommitté 1986. Under 1980-talet tog kampen mot aphartheid-politiken fart på allvar. Denna kamp, som beskrivs och analyseras i denna skrift, blev segerrik bara några år senare.

Underkategorier