Mali

Texter om utvecklingen i Mali

Nyliberal globalisering mot fattiga, av Jean Nanga. Artikel från 2006 som analyserar nyliberalismens effekter på fattiga länder, exemplifierade med Mali och Niger.

Malis krig – för era synders skull, av Conn Hallinan. Artikel om det pågående kriget (2012) i det nordvästafrikanska landet Mali.

”I Mali och Algeriet kämpar vi mot grupper som vi stöder i Syrien”. Intervju med Alain Chouet, f d ansvarig för säkerhetsfrågor inom den franska säkerhetstjänsten DGSE, publicerad i den franska veckotidningen "Marianne" 18 januari 2013.

Dokument: Stoppa den franska militära interventionen i Mali! Nej till algeriskt samarbete! Uttalanden från 17 och 20 januari 2013 av Fjärde internationalens algeriska sektion.

Dokument: Vi motsätter oss den franska interventionen. Uttalande från Nouveau Parti Anticapitaliste, NPA (Frankrike) - 18 januari 2013.