Trumpismen

Texter om Donald Trumps presidentperiod

Donald Trump var oundviklig, av Guus Valk. Om orsakerna till Donald Trumps spektakulära framgångar.

Inte revolution – ännu, av Mike Davis. Artikel ur Jacobin Magazine, november 2016, som analyserar Trumps valseger och vad den kan innebära.

Att lyssna på Trump, av Christian Parenti. Artikel ur Jacobin Magazine, november 2016, som analyserar Trumps tal under valkampanjen. "Väljarna tog honom på allvar men inte bokstavligen.".

Trumpismens uppkomst, av Barry Sheppard. Artikel från den australiensiska webbplatsen Links, 6 januari 2017.

Donald Trump kan inte bekämpas med liberal nostalgi, av Stephen Maher. Tillbakablickande populism kan inte lösa USA:s problem. Det krävs i stället en djärv framtidsvision.

Trumps ”muslimförbud” leder bara till fler terroristdåd, av Patrick Cockburn. Artikel från 30/1 2017.

Vad är trumpismen? av Barry Sheppard. Artikel från Links, december 2018. Kan Trumps regim verkligen kallas "fascistisk" eller finns bättre definitioner?

Hur George H W Bush röjde vägen för trumpismen, av Branko Marcetic. Nekrolog över Bush den äldre. Tidigare publicerad i Internationalen.

Donald Trump är ett hot mot USA:s demokrati. Men han uppstod inte ur tomma intet., av Daniel Denvir. Artikel ur Jacobin magazine, som menar att president Trump är ett resultat av det amerikanska politiska systemet, inte en avvikelse från det, som liberaler hävdar.

Inför presidentvalet i USA – republikaner vänder Trump ryggen. Trump möter ett allt hårdare motstånd bland sina egna, inklusive familjemedlemmar.