Den socialistiska rörelsen i USA

Texter om den socialistiska rörelsen i USA

Med Gene Debs på nationaldagen, av John Reed. Om den amerikanske socialistiske pionjären.

Redogörelse för Amerikas Förenade Kommunistiska partis verksamhet. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" nr 4 1921.

Röda teamsters, av Bryan D Palmer. På 1930-talet fanns en stridbar arbetarrörelse i USA. En arbetargrupp som gick i spetsen för denna rörelse var de radikala teamsters i Minneapolis.

Socialism inför rätta, av James P Cannon. Om den s k "Upprorsrättegången" mot de amerikanska trotskisterna 1941.

Den amerikanska arbetarklassen, av Mike Davis. Om framväxten av arbetarklassen i USA. Diskuterar bl a problemet varför det aldrig uppstod något stort arbetarparti i USA.

Varför finns inget socialdemokratiskt parti i USA?, av Max Van Lingen. I USA dominerar som bekant 2 borgerliga partier, demokrater och republikaner. Varför har det aldrig uppstått något arbetarparti med större anslutning, som i stort sett alla länder i Europa?

Vietnamrörelsen i USA. Om den amerikanska vietnamrörelsen. Bl a en artikel ur tidskriften Kommentar.

Malcolm X talar. Tal, intervjuer m m med den svarte amerikanske befrielsekämpen och revolutionären Malcolm X.

Malcolm X och den svarta rörelsens historia. Artikel av Anders Hagström om den svarte amerikanske revolutionären Malcolm X.

Den revolutionära organisationen, av Farrel Dobbs. Tre föreläsningar hållna 1970.

En plan för socialistisk seger i USA, av Peter Gowan. Denna artikel (från amerikanska tidskriften Jacobin) är ett debattinlägg om strategin och taktiken för en socialistisk rörelse i USA.

Vilken väg till socialismen? Samtal om revolutionär strategi. Redigerad utskrift av en debatt mellan Eric Blanc och Charlie Post som hölls i New York i våras (2019).

Principer och taktik: socialister som använder Demokratiska partiets valsedlar. Diskussion mellan främst Paul Le Blanc och Rob Lyons om vilken taktik som ska användas mot de kandidater i Demokratiska partiet i USA som kallar sig socialister (fr a Bernie Sanders).