Islam och islamism

Texter om islam och islamism ur marxistisk synvinkel

Islam – Ursprung och utbredning, av F R J Verhoeven. Kortfattat om islams historia.

Kvinnan under Islam, av Yasmina Nawal.

Muhammed. Om profetens liv och Islams uppkomst, av Maxime Rodinson. En närmast klassisk studie, utifrån marxistisk utgångspunkt, av Muhammeds liv och islams inverkan på samhällsutvecklingen.

Elva teser om den uppvaknande islamistiska fundamentalismen, av Gilbert Achcar. Artikel från 1981 om den då nyligen återuppvaknande islamistiskt fundamentalistiska rörelsen. I högsta grad aktuell än idag.

Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen, av Salah Jaber. Ur FI 1/88.

Barbariernas kamp – 11 september och den nya världsordningen, av Gilbert Achcar. Om USA, arabvärlden och den islamiska fundamentalismen.

Marx och profeten. Intervju från G Achcar 2019. Om den religiösa (särskilt den islamistiska) fundamentalismens framväxt under de senaste årtiondena.

Profeten och proletariatet, av Chris Harman. Artikel från 1994 som analyserar islamismen och diskuterar socialisters hållningssätt till den.

Politiska islams uppkomst, av Farooq Sulehria. Artikelserie från 2003.

Den antiimperialistiska vänstern och islam. Intervju med Tariq Ali från 2006.

“Säg nej till förbudet och säg nej till burkan också”. Intervju (från 2010) med Pierre Rousset (ledande medlem i franska antikapitalistiska partiet NPA).

Hetsen mot slöjan, av Tariq Ali. Om den pågående [2010] kampanjen för slöjförbud i synnerhet i Frankrike.

Skåpa inte ut Upplysningen!, av Ulf Karlström. Kritiska synpunkter på ovanstående artikel av Tariq Ali. Ur Clarté 4/2010.

Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv, av Gilbert Achcar. Marxism och religion, ateism, befrielseteologi, islamisk fundamentalism m m. Artikel från 2010.

Tre resonemang om det politiska islam i Mellanöstern, av Farooq Sulehria. Artikel från 2011 som analyserar det politiska islam (fundamentalismen) i arabvärlden.

Frihet att kritisera religionen är en av yttrandefrihetens prövostenar. Intervju med Gilbert Achcar från 2012 angående de våldsamma protesterna mot en muslimfientlig video som spridits på Internet.

Patrick Cockburn om IS/ISIS - Jihadisternas återkomst. Recensioner av Cockburns bok, som kom ut 2015.

Om bakgrunden till terrordådet i Manchester, av Patrick Cockburn. Två artiklar som med utgångspunkt från exemplet Libyen och terrordådet i Manchester diskuterar den islamistiska terrorismens orsaker och hur den bör bekämpas.

Varför vi borde försvara sekularism, av Alex Cowper. Ur Tidsignal nr 7 (specialnummer om Vänstern och islam).

Den islamiska fundamentalismens rötter, av Farooq Sulehria. Ur Tidsignal nr 7 (specialnummer om Vänstern och islam).

Islamister är varken anti-imperialister eller fascister, av Farooq Sulehria. Vissa beskriver islamister som anti-imperialister. Andra kallar dem islamistiska fascister. Båda benämningarna är felaktiga menar Sulehria.

Islam som moral, kontroll och statskonst. Artikelsamling som bl a tar upp de problem som ateister möter i muslimska miljöer.

Religiös fundamentalism i muslimska länder, av Farooq Tariq. Talibanernas nya maktövertagande i Afghanistan föranleder Marxistarkivet att ta en närmare titt på islamistisk fundamentalism. Denna artikel tar ett övergripande grepp på frågan.

Islamofobin i Europa, av Joseph Daher. Under de senaste 20 åren har islamofobi fått allt större spridning. IS, Al Qaida och nu inte minst talibanerna har underlättat för högerpopulister att sprida fördomar mot muslimer i allmänhet.