Kristendom

Texter om kristendom ur ett marxistiskt perspektiv

Kristendom och socialism, av Karl Kautsky och Per Meurling. En klassisk marxistisk skrift om kristendomen, uppdaterad av Per Meurling.

Marxism och kristendom. Diskussion mellan den amerikanske marxisten Theodore Edwards och pastor Blase Bonpane om marxismen är förenlig med kristendomen. Från 1970.

Marxism och religion: befrielseteologins utmaning, av Michael Löwy. Ur FI 1/88.

Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv, av Gilbert Achcar. Marxism och religion, ateism, befrielseteologi, islamisk fundamentalism m m. Artikel från 2010.