Judendomen

Texter om judendom och sionism ur marxistisk synvinkel

Marx om judefrågan.

Marx och stereotypen om ekonomiska judar, av Hal Draper. Gör upp med myten om att Marx skulle uttrycka "antisemitism" i sin artikel "Om judefrågan". 

Marxismen och judefrågan, av Abraham Leon. En verklig klassiker.

"Den ojudiske juden" och "Vem är jude?", av I Deutscher. Två artiklar om den "judiska frågan" sett ur marxistisk synvinkel.

Om den judiska frågan, artikelsamling av L Trotskij.